Varsling av kritikkverdige forhold

Våre virksomheter forplikter seg til å fremme og respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og jobber kontinuerlig for å være i samsvar med krav i Åpenhetsloven.

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er igangsatt. Dette vil være en løpende prosess, som vi evaluerer jevnlig.

Har du oppdaget kritikkverdige forhold, kan du varsle oss om disse på epost firmapost@lofotkraft.no. Merk gjerne eposten med «Varsling».

Lofotkraft vil bekrefte at varslingen er mottatt, og besvare den senest innen 14 dager, med handlingsplan og/eller tiltak for å unngå at lignende hendelser skjer igjen.

Varsle om farlige forhold

Ønsker du å varsle om farlige forhold i strømnettet til Elmea, ber vi deg ta direkte kontakt med Elmea.

Kundeklager

I mange tilfeller skyldes klager misforståelser. Du bør derfor først kontakte kundesenteret i det selskapet det gjelder, og se om det kan løse problemet:

Elmea

Lofotkraft Bredbånd

Dersom du ikke er fornøyd med utfallet av din henvendelse, kan du sende en epost til firmapost@lofotkraft.no. Merk henvendelsen «Kundeklage.»

Klagen bør inneholde informasjon om hva du er misfornøyd med, samt ditt forslag til løsning. Ta med alt du mener er relevant informasjon.

Hva kan vi hjelpe deg med?