Tennesvann kraftverk fjell

Tennesvann kraftverk

Tennesvann kraftverk er et magasinkraftverk som utnytter fallet fra Tennesvann i Moskenes kommune. Kraftverket ligger i felles bygg med Krokvann kraftverk.

Fra Tennesvann går det en 465 meter lang, synlig stålrørgate ned til kraftstasjonen som ligger innerst i Forsfjorden i Moskenes.

Ved Tennesvann kraftverk produseres det i snitt 4,3 GWh årlig, og det er en installert effekt på 1,5 MW. Kraftverket ble først satt i drift 1936, mens den siste større oppgraderingen ble gjort i 1993. Da ble maskiner og rørgate byttet ut.Kraftverket fremstår derfor idag som et relativt moderne anlegg som fjernstyres fra Lofotkrafts driftsentral.

  • Middelproduksjon: 4,3 GWh
  • Installert effekt: 1,5 MW
  • Turbintype: Francis
  • Magasin: Tennesvann
  • Regulering (HRV/LRV): 239/233 m.o.h.
  • Nedslagsfelt: 2,75 km2
  • Magasinkapasitet: 5,4 mill. m3
  • Satt i drift (revidert): 1936 (1993)

Forsfjord: ​Tennesvann

Temperatur

15.8​°C

20/07/24 - 19:00

Vannstand

237.04​m

20/07/24 - 19:00

Vannstand siste 30 dager - Tennesvann

Hva kan vi hjelpe deg med?