Solbjørn kraftverk

Solbjørn kraftverk

Solbjørn kraftverk ligger i Flakstad kommune. Dette er et magasinkraftverk som utnytter fallet fra Solbjørnvannet. 

Fra Solbjørnvannet går det en 300 meter lang overføringstunnel og en 70 meter lang betongforet trykksjakt ned til kraftstasjonen, som ligger på Mølnarodden. Kraftverket er bygget i fjell, produserer i snitt 9,7 GWh og har en installert effekt på 4,5 MW. Kraftverket ble første gang tatt i bruk 1956. Siste større oppgradering ble gjort så sent som i 2012. Da ble alt utenom generator byttet ut. Kraftverket fjernstyres fra driftssentralen til Lofotkraft.

  • Middelproduksjon: 9,6 GWh
  • Installert effekt: 4,5 MW
  • Turbintype: Francis
  • Magasin: Solbjørnvann
  • Regulering (HRV/LRV): 86/72 m.o.h.
  • Nedslagsfelt: 17,8 km2
  • Magasinkapasitet: 45 mill. m3
  • Satt i drift: 1956
  • Rehabilitert: 2012

Solbjørn: ​Solbjørnsvann

Temperatur

15.6​°C

28/05/24 - 21:00

Vannstand

79.55​m

28/05/24 - 21:00

Vannstand siste 30 dager - Solbjørnvann

Hva kan vi hjelpe deg med?