Saupstad kraftverk

Saupstad kraftverk

Saupstad kraftverk er et lite magasinkraftverk som utnytter fallet fra Skrådalsvann. Derfra går det en 330 meter lang plastrørgate, delvis nedgravd, ned til kraftstasjon som ligger på Saupstad i Vestvågøy kommune.

Kraftverket produserer i snitt 1,4 GWh og har en installert effekt på 0,45 MW.

Kraftverket ble opprinnelig satt i drift 1935, og den siste større oppgradering ble gjort i 1980. Maskiner og rørgate ble da byttet ut. Kraftverket fjernstyres fra driftssentralen til Lofotkraft. 

  • Middelproduksjon: 1,4 GWh
  • Installert effekt: 0,45 MW
  • Turbintype: Francis
  • Magasin: Skrådalsvann
  • Regulering (HRV/LRV): 130/125 m.o.h.
  • Nedslagsfelt: 2,5 km2
  • Magasinkapasitet: 1 mill. m3
  • Satt i drift: 1935
  • Rehabilitert: 1980

Saupstadfoss: ​Skrådalsvann

Temperatur

9.6​°C

14/06/24 - 07:00

Vannstand

129.22​m

14/06/24 - 07:00

Vannstand siste 30 dager - Skrådalsvann

Hva kan vi hjelpe deg med?