Sætra maskinsal turbin kraftverk

Sætra kraftverk

Sætra kraftverk utnytter fallet fra Svartvann og er også et magasinkraftverk. Fra Svartvann går det en 625 meter lang stålrørgate delvis synlig ned til kraftstasjonen som ligger ved indre del av Svolværvannet i Vågan kommune.

Kraftverket produserer i snitt 2,7 GWh og har en installert effekt på 0,7 MW.

Kraftverket ble første gang satt i drift 1949. Sætra kraftverk betjenes manuelt. 

  • Middelproduksjon: 2,7 GWh
  • Installert effekt: 0,7 MW
  • Turbintype: Francis
  • Magasin: Svartvann
  • Regulering (HRV/LRV): 112/106 m.o.h.
  • Nedslagsfelt: 3,6 km2
  • Magasinkapasitet: 1,2 mill. m3
  • Satt i drift: 1949

Sætra: ​Svartvann

Temperatur

-4.6​C

18/04/24 - 07:00

Vannstand

109.85​m

18/04/24 - 07:00

Vannstand siste 30 dager - Svartvann

Hva kan vi hjelpe deg med?