Leirosen kraftverk hus

Leirosen kraftverk

Leirosen kraftverk er det eldste kraftverket som er i bruk i Lofoten, og representerer derfor starten på det som i dag er Lofotkraft-konsernet.  Det ble første gang satt i drift i 1908, og vassdraget har vært regulert siden rundt 1850.

Leirosen kraftverk er et magasinkraftverk i Vågan kommune som utnytter fallet fra Lille Kongsvann. Den 84 meter lange stålrørgaten går fra Lille Kongsvann ned til kraftstasjonen som ligger innerst i Leirospollen i Svolvær.

Regulering av Store Kongsvann inngår også i vassdraget til Leirosen, og vann overføres herfra i en kanal ned til Lille Kongsvann.

Kraftverket produserer i gjennomsnitt 1,9 GWh og har en installert effekt på 0,45 MW.

Den siste større oppgradering ble gjort 2003. Da ble turbinen overhalt og oppgradert med et nytt løpehjul.

Kraftverket er et av de tre anleggene som må betjenes manuelt.

 • Middelproduksjon: 1,9 GWh
 • Installert effekt: 0,45 MW
 • Turbintype: Francis
 • Magasin: Lille Kongsvann
 • Regulering (HRV/LRV): 20/18 m.o.h.
 • Magasin 2: Store Kongsvann
 • Regulering (HRV/LRV): 33,5/29,75 m.o.h.
 • Nedslagsfelt: 12,7 km2
 • Magasinkapasitet: 6,8 mill. m3
 • Satt i drift: 1908
 • Rehabilitert: 2003

Leirosen: ​Store Kongsvann

Temperatur

10.9​°C

22/09/23 - 15:00

Vannstand

32.34​m

22/09/23 - 15:00

Vindretning

Nordøst

(54​°)

22/09/23 - 15:00

Vindhastighet

0.6​m/s

22/09/23 - 15:00

Leirosen: ​Lille Kongsvann

Temperatur

10.6​°C

22/09/23 - 15:00

Vannstand

19.9​m

22/09/23 - 15:00

Vannstand siste 30 dager - Lille Kongsvann

Vannstand siste 30 dager - Store Kongsvann

Hva kan vi hjelpe deg med?