Kvitfossen kraftverk damm

Kvitfossen kraftverk

Kvitfossen kraftverk er et magasinkraftverk som utnytter fallet fra Nedre Kvitfossvann. Herfra går det en 227 meter lang tunnel og en 635 meter lang, godt synlig stålrørgate ned til kraftstasjon som ligger ved Kvitfossen i Vågan kommune.

Kraftverket produserer i snitt 5,2 GWh og har en installert effekt på 1,8 MW. Kraftverket ble opprinnelig tatt i bruk 1956, mens den siste større oppgradering ble gjort i 1994. Da ble kontrollanlegget byttet ut. Kraftverket overvåkes nå fra Lofotkrafts driftssentral, men betjenes manuelt.

  • Middelproduksjon: 5,2 GWh
  • Installert effekt: 1,8 MW
  • Turbintype: Pelton
  • Magasin: Nedre Kvitfossvann
  • Regulering (HRV/LRV): 245,2/229,5 m.o.h.
  • Magasin 2: Øvre Kvitfossvann
  • Regulering (HRV/LRV): 324,5/309 m.o.h.
  • Nedslagsfelt: 3,6 km2
  • Magasinkapasitet: 5,4 mill. m3
  • Satt i drift: 1956

Kvitfossen: ​Nedre Kvitfossvann

Temperatur

-3.1​°C

18/04/24 - 08:00

Vannstand

239.72​m

18/04/24 - 08:00

Kvitfossen: Øvre Kvitfossvann

Temperatur

-3.9​°C

18/04/24 - 08:00

Vannstand

312.05​m

18/04/24 - 08:00

Vannstand siste 30 dager - Nedre Kvitfossvann

Vannstand siste 30 dager - Øvre Kvitfossenvann

Hva kan vi hjelpe deg med?