Krokvann kraftverk

Krokvann kraftverk

Krokvann kraftverk, som deler bygg med Tennesvann kraftverk, ligger i Moskenes. Dette er et magasinkraftverk som utnytter fallet fra Krokvann. 

Fra vannet går det en 586 meter lang stålrørgate som er delvis synlig, ned til kraftstasjon som ligger innerst i Forsfjorden. Kraftverket produserer i snitt 12,5 GWh og har en installert effekt på 2,3 MW. Kraftverket ble opprinnelig satt i drift 1954. Den siste større oppgradering ble gjort 2015. Da ble både kontrollanlegg og apparatanlegg oppgradert.

  • Middelproduksjon: 12,5 GWh
  • Installert effekt: 2,3 MW
  • Turbintype: Pelton
  • Magasin: Krokvann
  • Regulering (HRV/LRV): 348/340 m.o.h.
  • Nedslagsfelt: 4,8 km2
  • Magasinkapasitet:1 2 mill. m3
  • Satt i drift: 1950
  • Rehabilitert: 1994

Forsfjord: ​Krokvann

Temperatur

16.2​°C

28/05/24 - 19:00

Vannstand

344.53​m

28/05/24 - 19:00

Vannstand siste 30 dager - Krokvann

Hva kan vi hjelpe deg med?