kongsmarka kraftverk

Kongsmarka kraftverk

Kongsmarka kraftverk ligger i Vågan kommune, og er et magasinkraftverk som utnytter fallet fra Store Nøkkvann.

Derfra går det en 800 meter lang tunnel gjennom Store Kongstinden og 500 meter stålrør, som er synlig ned til kraftstasjon som ligger ved Store Kongsvann.

Kraftverket produserer rundt 9,7 GWh og har en installert effekt på 2,5 MW. Kraftverket ble satt i drift så tidlig som i 1920.

Siste større oppgradering fant sted i 1994. Da ble alt av maskiner og rørgate byttet ut. Kraftverket fjernstyres fra driftssentralen til Lofotkraft.

  • Middelproduksjon: 9,7 GWh
  • Installert effekt: 2,5 MW
  • Turbintype: Francis
  • Magasin: Store Nøkkvann
  • Regulering (HRV/LRV): 240/228 m.o.h.
  • Nedslagsfelt: 4,6 km2
  • Magasinkapasitet: 13 mill. m3
  • Satt i drift:1920
  • Rehabilitert: 1994

Kongsmarka: ​Store Nøkkvann

Temperatur

7.1​°C

28/05/24 - 21:00

Vannstand

234.29​m

28/05/24 - 21:00

Vannstand siste 30 dager - Store Nøkkvann

Hva kan vi hjelpe deg med?