Heimerdalen kraftver utsikt vann dal fjell

Heimerdalen kraftverk

Heimerdalen kraftverk er et lite magasinkraftverk på Vestvågøy, som utnytter fallet fra Midtre Heimerdalsvann. Fra Midtre Heimerdalsvann går det en 500 meter lang, synlig stål- og plastrørgate ned til kraftstasjonen. Selve stasjonen ligger ved indre del av Nedre Heimerdalsvann.

Kraftverket produserer i gjennomsnittlig 1 GWh og har en installert effekt på 0,25 MW.

Dette anlegget ble opprinnelig satt i drift 1948, men var ute av drift fra 1998 til 2009. Da hadde vi innhentet ny reguleringskonsesjon og installert nytt maskineri og rørgate.

Kraftverket fjernstyres fra driftssentralen til Lofotkraft.

 • Middelproduksjon: 1 GWh
 • Installert effekt: 0,25 MW
 • Turbintype: Pelton
 • Magasin: Midtre Heimerdalsvann
 • Regulering (HRV/LRV): 217,7/212 m.o.h.
 • Magasin 2: Øvre Heimerdalsvann
 • Regulering (HRV/LRV): 338/334 m.o.h.
 • Nedslagsfelt: 1,5 km2
 • Magasinkapasitet: 0,2 mill. m3
 • Satt i drift: 1948
 • Revidert: 2009

Heimerdalen: ​Midtre Heimerdalsvann

Temperatur

20.7​°C

21/07/24 - 05:00

Vannstand

217.55​m

21/07/24 - 05:00

Vannstand siste 30 dager - Midtre Heimerdalsvann

Hva kan vi hjelpe deg med?