Kvitfossen kraftverk damm

Våre kraftverk

Vi produserer strøm fra 100 % fornybare energikilder. Kraftproduksjonen er organisert vårt heleide datterselskap Lofotkraft Produksjon AS, som eier og driver ni mindre vannkraftverk i Lofoten.

Fem av anleggene er såkalte «småkraftverk», som produserer mellom 1 og 10 MW. De andre fire er såkalte «minikraftverk», som produserer inntil 1 MW. Alle anleggene er magasinkraftverk, som har tillatelse til oppdemming og lagring av vannreserver.

Totalt produserer Lofotkraft Produksjon ca. 49 GWh i året. Det tilsvarer ca. 10 % av det totale strømforbruket i Lofoten. Selv om mesteparten av strømmen må fraktes hit fra kraftprodusenter på innlandet, har kraftverkene i Lofoten en viktig strategisk funksjon. De kan bidra til å opprettholde strømforsyningen i deler av Lofoten hvis det blir brudd på hovedforsyningslinjen inn til Lofoten.

Hva kan vi hjelpe deg med?