Opprop for utjevning av nettleie

Opprop for utjevning av nettleie

Sammen med nærmere 60 andre nettselskap har Lofotkraft nylig signert et opprop om utjevning av nettleie. "Vi trenger en reell utjevning som hensyntar at det er store forskjeller i topografi, geografi og antall kunder å fordele regningen på. I dagens urettferdige prissystem er nettleien dyrere i Sogn og Fjordane der det flyter over av kraft, enn i Oslo uten nevneverdig kraftproduksjon. Slik kan det ikke fortsette", heter det blant annet i oppropet.

Det er Distriktsenergi som har organisert oppropet, som oversendes NVE nå. NVE skal levere sin innstilling om utjevningsmodell til OED innen 4. november. 

Regjeringen har i sin plattform forpliktet seg til «å utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett». Selskapene ber nå NVE om å levere en modell som faktisk gir en rettferdig nettleie, med en reell utjevning av nettleien for landets nettkunder.

Distriktsenergi har publisert denne saken på hjemmesiden sin i dag, samtidig med at NVE arrangerer sine årvisse Energidager. Les hele oppropet her

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.