First Lego League konkuranse

Sponsing

Konsernet Lofotkraft skal bruke sine midler innenfor sponsing og støtte som et ledd i merkevarebyggingen av merkenavnet Lofotkraft.

Konsernets samfunnsoppdrag er sikker kraftforsyning, høykvalitets leveranse av fiber og innholdstjenester samt å bidra til det grønne skiftet. I tillegg har vi lange tradisjoner for å støtte små og store prosjekter i lokalsamfunnene i Lofoten.

Vi gir sponsormidler kun til organisasjoner, arrangementer og aktiviteter som driver i tråd med vår visjon og våre verdier. Sponsing skal ikke gis uten at konsernet på en eller annen måte får anledning til å profilere seg. Vår sponsor-strategi består av tre elementer:

Energistipendet:

Hvert år deler vi ut energistipend til elever ved Aust-Lofoten og Vest-Lofoten videregående skoler. For å søke om energistipend må du velge fag som kvalifiserer til opptak til ingeniørhøgskoler og universitet. Stipendet er på kr. 8.000,- per år.
Les mer og søk her »

First Lego League i Lofoten:

First Lego League inspirerer barn og unge i alderen 4-16 år til å bli morgendagens ingeniører og forskere. Gjennom samfunnsaktuelle oppdrag får deltakerne oppleve vitenskap og teknologi på en engasjerende og spennende måte! I Lofoten kjøres det en årlig turnering for ungdom 10 – 16 år.
Les mer om FLL »

Forskerfabrikkens sommerlab:

Dette er et tilbud til barn og unge i 5.  -7. klasse. Målet for sommerlaben er at elevene skal ha det gøy og bli inspirert til å lære mer om naturvitenskap og teknologi. Deltagerne får delta på forskjellige aktiviteter og utfordret til å løse praktiske oppgaver: Jakt på mikrometeoritter, dyrke bakterier, utforske elektrisitet, lage ballongraketter og mye mer. På sommerskolen lærer ungene både kjemi, fysikk, astronomi og biologi gjennom praktiske og konkrete oppdrag.
Les mer om Forskerfabrikken »

Hva kan vi hjelpe deg med?