Lofotkraft og Røde Kors

Raude krossen 3_web

I vår overordnede sponsorpolicy har vi ønsket et langsiktig samarbeid med en organisasjon som er profesjonell, som selv har et godt omdømme, er lokalt forankret og har verdier vi kunne identi­fisere med våre. Derfor sponser vi Røde Kors Svolvær.

Røde Kors som organisasjon har mange av de samme verdiene som oss – og derfor speiler den oss meget godt. I tillegg jobber begge parter mye med beredskap og sikkerhet. Organisasjonene kjenner hverandre godt fra før, blant annet har vi samarbeidet om skredkurs og førstehjelp.

Lofotkraft er også opptatt av at dette hovedsponsoratet skal favne bredt geografisk, og at det retter seg mot ung såvel som gammel. Vårt mål er at det skal oppleves som et positivt bidrag i regionen, og vise Lofotkrafts vilje til å ta samfunnsansvar.

Vi har også øremerket et beløp til «Besøkstjenesten», for å bidra til at de eldre også nyter godt av vår støtte.

Vi er meget tilfredse med den tre år lange avtalen og håper at vi med dette kan bidra til at Røde Kors i Svolvær kan få utført de oppgaver de har og at de har de ressursene som kreves for å få dette til.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.