Lofotkraftfondet

espenmortensen-8894

Sponsoraktivitet

Lofotkraft har i alle år støttet ulike kulturarrangementer, festivaler, idrettslag og lignende. Vi forsøker etter beste evne å strekke oss langt og behandle hver enkelt henvendelse grundig og seriøst for å finne ut om formålet passer for oss og kan gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Vi vil gjerne nå ut til flest mulig og så bredt som mulig.

Fra 2014 vil vi opprette «Lofotkraftfondet». Dette fondet vil ha én årlig søknadsfrist slik at det blir lettere både for deg som søker og for oss som skal vurdere søknadene. Det gjør det enklere for oss å budsjettere og det sparer både oss og søkerne for masse tid og ressurser.

Vi vil gjerne støtte organisasjoner, arrangementer og aktiviteter som aktiviserer barn, ungdom eller eldre i regionen. Dessuten vil vi prioritere humanitære og veldedige organisasjoner med lokal og regional forankring. Av egeninteresse vil vi også kunne sponse tiltak som fremmer rekruttering blant unge til Lofotkrafts virksomheter. I en søknad vil vi også legge stor vekt på tiltak som er med på å skape engasjement og bolyst i Lofotkrafts eierkommuner.

Det vi ikke sponser er arrangementer eller tiltak som er av politisk eller religiøs karakter. Vi sponser heller ikke tiltak relatert til russerarrangementer eller festivaler hvor det serveres alkohol og hvor barn og ungdom ikke har adgang.

Den som søker kan maks få 20.000 kroner til sitt tiltak.

Sponsormidlene er først og fremst myntet på tiltak som gir trygge oppvekstvilkår for barn og unge, og som inspirerer unge til å bosette seg og bidra til utvikling og vekst i regionen.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.