Rehabilitering og reparasjon av demninger Store og Lille Kongsvann

Rehabilitering og reparasjon  av demninger Store  og Lille Kongsvann

Store og Lille Kongsvann er regulert for vannkraftproduksjon med reguleringstillatelse fra 6. januar 1910. Vassdraget har vært utnyttet/regulert så langt tilbake som ca. 1850.
Det er nå bl.a. store lekkasjer gjennom demning Store Kongsvann.  Tilstands kontroller og revurdering av dammenes beskaffenhet i ft dagens sikkerhetskrav, har ført til at Lofotkraft Produksjon AS nå må gjennomføre oppgradering.
Når vi er ferdige med demningene i Store og Lille Kongsvann vil de tilfredsstille sikkerhetskrav, og risiko for dambrudd ved flom vil være betydelig redusert.

Det skal kjøres til ca. 1400 m3 masser for gjennomføre oppgradering. For å få massen frem har vi vært nødt til å bygge tilførselsvei fra vei mot Kongshalsen og ned til demning. Denne veien er i hovedsak lagt i traseen til flerbruksløype. I vinter vil derfor skispor legges parallelt med vei, når det skal jobbes på demning. Når rehabiliteringsarbeider er ferdig, vil anleggsvei fjernes eller tildekkes slik at terreng bringes tilbake tilnærmet opprinnelig tilstand.

Ferdigstillelse:
Arbeidene ved Store Kongsvann startet uke 47 med bygging av tilførselsvei. I uke 48 antar vi å komme i gang med tilførsel av masser til fyllingsdam. Store nedbørsmengder i form av sne eller regn vil kunne stoppe framdrift i prosjektet.
Anleggsarbeidene vil bare foregå på dagtid og allmenhetens bruk av turløype vil ikke bli påvirket i noen stor grad.

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.