Rapport fra Strandaelva – fiskeundersøkelser for regulerte vassdrag 2017

Rapport fra Strandaelva – fiskeundersøkelser for regulerte vassdrag 2017

 Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å følge EU's rammedirektiv for vann. Et av hovedformålene med dette Vanndirektivet er å sikre bærekraftig bruk av vannmiljøet.

I desember 2015 vedtok Fylkestinget i Nordland en «Regional plan for vannforvaltning for vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 – 2021)», med tilhørende tiltaks- og handlingsprogram.
Lofotkraft Produksjon AS, som eier av kraftverkene i Svolværvassdraget , ble invitert i dialog om å få til overvåking av de anadrome fiskebestandene i Svolværvatnet, og inngikk en frivillig avtale som sikret finansiering av den foreslåtte overvåkningen.

Her kan du lese rapporten fra videoovervåkingen av Strandaelva i 2017.

Det ble også gjennomført fiskeundersøkelser i et utvalg av øvrige regulerte vassdrag i Lofoten. Denne rapport vil ikke bli klar før slutten av april 2018.

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.