Ofte stilte spørsmål

Her finner du en oversikt over de mest stilte spørsmålene vi får. Trykk på spørsmålet for å se svaret. Dersom du ikke finner det du leter etter her, kan du bruke vårt kontaktskjema.

 • Kan jeg registrere utsettelse på strømregningen i Lofotkraft kundeapp?

  Hvis du mottar nettleiefakturaen din direkte fra Lofotkraft, kan du registrere utsettelse i kundeappen. Du går inn på Fakturaarkiv, klikker på strømregningen og deretter «Utsett betaling».

  Utsettelse/oppdeling må registreres før betalingsfristen går ut, og tidligere forfalte strømregninger må være betalt.

 • Tilbyr Lofotkraft eFaktura?

  Ja, vi tilbyr efaktura. Du må selv opprette eFaktura i nettbanken din. eFakturareferansen finner du på forsiden av nettleiefakturaen.

  Hvis du mottar felles faktura for kraft og nettleie fra kraftleverandøren din, må du bruke eFakturareferansen på denne strømregningen.

 • Jeg har efaktura hos Lofotkraft, men får ikke beskjed på epost om ny faktura?

  Hvis du ønsker varsel på epost og/eller SMS om at du har mottatt ny efaktura, må du registrere dette selv i nettbanken din

 • Hva er fordelene med efaktura?

    eFaktura er smart, enkelt, trygt og fleksibelt:

  • Du sparer tid siden du slipper å taste inn KID, kontonummer og beløp når du skal betale fakturaen.
  • Du mottar fakturaen raskere fordi du slipper å vente på postgangen.
  • Du kan betale regninger hvor som helst og når som helst, bare du har tilgang til nettbanken din.
  • Du unngår miljøgebyret på 40 kroner per papirfaktura.
 • Hva er efaktura, og hvordan får jeg det?

  eFaktura er en ferdig utfylt faktura du mottar rett i nettbanken din.

  Du oppretter eFaktura i nettbanken. eFakturareferanse finner du på strømregningen din. Du må også angi kontonummeret til betalingsmottaker. 

 • Hvordan kan jeg unngå miljøgebyret på strømregningen?

  Hvis du velger e-postfaktura eller eFaktura, så unngår du miljøgebyret. Vi anbefaler å kombinere eFaktura eller e-postfaktura med avtalegiro. Da blir strømregningen betalt automatisk på forfall – enklere blir det ikke!

 • Hva er epostfaktura, og hvordan får jeg det?

  Epostfaktura betyr at vi sender deg strømregningene på epost. Eposten inneholder nødvendig betalingsinformasjon, samt en pdf-kopi av strømregningen. Du kan enkelt registrere epostfaktura selv på Min Side eller i Kundeappen. Hvis du ønsker å forenkle betalingen enda mer, kan du kombinere epostfaktura med avtalegiro. Da blir strømregningen betalt automatisk på forfallsdato, og du slipper å tenke på betalingen. En annen fordel med epostfaktura er at du unngår miljøgebyret på kr. 40,- per papirfaktura.

 • Hvordan registrerer jeg utsettelse eller oppdeling av strømregningen?

  Hvis du mottar strømregning med kraft og nettleie fra kraftleverandøren din, må du avtale utsettelse eller oppdeling med kraftleverandør.

  Mottar du strømregning direkte fra Lofotkraft, kan du ordne oppdeling eller utsettelse i Kundeappen vår eller på Min Side.  Tidligere strømregninger må være gjort opp, og utsettelsen må registreres før betalingsfristen går ut.

   

  Kundeapp

  • Klikk på ikon for faktura.
  • Velg den fakturaen du ønsker utsettelse på.
  • Klikk på «Utsett betaling» nederst på siden.

   

  Min Side

  • Logg deg inn på «Min Side».
  • Velg menypunktet «Faktura» fra menyen øverst på siden, og deretter fakturaoversikt.
  • For fakturaer som ikke er forfalt vises en knapp «Utsett» helt ute til høyre på skjermen. Klikk på «Utsett».
  • Nå kan du velge å dele strømregningen i to like store avdrag, eller utsettelse på hele beløpet. Hvis du trenger andre løsninger enn de alternativene du finner på nett, må du kontakte kundesenteret vårt.

   

   

 • Kan jeg få faktura med fast forfallsdato, for eksempel den 12.?

  Nei, dette tilbyr vi dessverre ikke.

 • Hvor ofte får jeg strømregning fra Lofotkraft?

  Månedsfaktura er standard for alle våre nettkunder. Unntakene er byggestrøm og umålt gatelys, som faktureres forskudd for to måneder av gangen avregnes per 1. januar hvert år.

  De fleste kundene i Lofoten mottar strømregningen fra kraftleverandøren sin. 

 • Jeg har avtalegiro, men strømregningen er ikke trukket fra kontoen min. Hvorfor?

  Den mest sannsynlige årsaken er at du har satt beløpsgrensen for lavt da du opprettet avtalegiroen. Du bør ta kontakt med banken din for å endre beløpsgrensen. Det kan også være at det ikke var dekning på kontoen på forfallsdatoen. Uansett årsak må du sørge for å betale strømregningen i nettbank, med telegiro eller lignende. Husk å oppgi KID!

 • Kan jeg kombinere avtalegiro og efaktura?

  Det er ingen problem. Det ordner du enkelt i nettbanken.

 • Hva er fordelene med avtalegiro?

  For det første trenger du å ikke tenke på betaling av fakturaen fra oss. Den skjer automatisk på betalingsfristen. I tillegg sparer du tid, siden du slipper å taste inn KID, beløp og kontonummer i nettbanken.

 • Jeg har avtalegiro på nettleie. Fungerer denne fortsatt hvis jeg flytter?

  Nei, dessverre. Hvis du flytter må du ordne med ny avtalegiro. Du får nemlig ny avtalegiro-KID når du flytter – selv om du beholder det gamle kundenummeret ditt.

 • Hvordan oppretter jeg avtalegiro?

  Hvis du har nettbank, kan du opprette avtalegiro selv. Fremgangsmåten vil variere litt fra bank til bank, men du må alltid oppgi følgende:

  1) KID for avtalegiro

  2) Mottakers kontonummer

  3) Beløpsgrense

  KID for avtalegiro og kontonummeret vårt finner du på strømregningen.

  Det er viktig at du ikke setter beløpsgrense for lavt – ta høyde for at både forbruk og priser varierer i løpet av året.

 • Jeg skal flytte. Hva gjør jeg når jeg skal bestille strøm?

  Ved flytting skal du melde fra til kraftleverandøren din.

  Når kraftleverandøren har registrert flyttingen, vil Lofotkraft motta melding om dette via Elhub.

 • Jeg har prøvd å registrere ny brukerkonto på Min Side, men får ikke epost om aktivering av bruker?

  Da bør du sjekke spamfilter og eventuelt også mappe for søppelpost e.l. Epost om aktivering av bruker sendes fra kundeservice@lofotkraft.no, så hvis du for eksempel har lagt inn «kundeservice» i spamfilter, vil e-posten fra oss bli stoppet eller havne i søppelpost.

 • Jeg får bare feilmelding når jeg ber om nytt passord til Min Side. Hva kommer det av?

  Denne feilmeldingen skyldes vanligvis at man ikke har opprettet brukerkonto fra før, eller at man oppgir en annen e-postadresse enn den man brukte ved registrering av kontoen.

 • Kan flere brukere ha tilgang til Min Side for samme måler(e)?

  Ja, det er fullt mulig at flere brukere har tilgang til Min Side for samme måler. Hvis du allerede har opprettet brukerkonto, kan du enkelt legge til nye brukere/pålogginger.

  Dette ordner du på Min Profil – Brukerkontoer og kunderelasjoner.

 • Jeg skal rapportere målerstand for en annen kunde. Kan jeg gjøre det på Min Side?

  Hvis du allerede har opprettet brukerkonto på Min Side, kan du legge inn kunde- og målernummer for andre kunder du skal administrere. Dette gjør du på Min Profil – Brukerkontoer og kunderelasjoner.

  Du bytter mellom kundene ved å velge fra listen helt oppe til høyre på menylinjen («Se siden som»). Når du har valgt ønsket kunde, går du til Måler – Avlesning på vanlig måte og registrerer målerstand.

  Hvis du ikke har brukerkonto fra før, må du registrere den først her.

 • Hvordan oppretter jeg brukerkonto på Min Side?

  Du registrerer ny brukerkonto her: Ny brukerkonto. Ved første gangs registrering må du må oppgi kundenummer og et tilhørende målernummer. I tillegg må du oppgi e-postadresse, og et selvvalgt passord.

  Kort tid etter registrering vil du motta en epost med overskrift «Aktivering av bruker». Denne må du åpne, og så klikke på lenken for å bekrefte kontoen. Da kommer du rett inn på Min Side, og samtidig blir kontoen aktivert.

  Neste gang logger du på med epost-adresse og ditt selvvalgte passordet.

  Når kontoen er opprettet og aktivert, kan du eventuelt legge inn kunde- og målernummer for andre kunder som du skal administrere. Dette gjør du på Min Profil – Kontoinformasjon.

 • Hvilken nytte kan jeg ha av HAN-porten på måleren min?

  HAN står for Home Area Network. HAN-grensesnittet er altså en kontakt hvor kunden kan hente ut sine egne data direkte fra måleren. Dette kan være nyttig ved bruk av automatiske styringssystemer for energibruk i hjemmet. Da kan systemet følge med på hvor mye strøm boligen bruker til enhver tid, og hente prisinformasjon fra internett. Dersom prisen overstiger et visst nivå, kan systemet sørge for å redusere eller utsette forbruk til prisen synker igjen. Dette kan også brukes for å jevne ut effektbruken på kalde vinterdager når kraftnettet utsettes for høy belastning

  Når AMS-måleren blir montert, er HAN-porten stengt. For å kunne nyttiggjøre deg informasjonen fra måleren, må du først ta kontakt med Lofotkraft for å få åpnet HAN-porten. Det gjør du ved å sende en epost til kundeservice@lofotkraft.no. Åpning av HAN-porten er gratis, og blir vanligvis utført i løpet av 1-2 arbeidsdager.

  Du må også anskaffe utstyr for dette lesing og presentasjon av informasjon fra HAN-porten. Mange leverandører tilbyr nå slikt utstyr. Norsk Elektrisk Komite (NEK), har laget en side med informasjon til kunder med AMS-måler, der leverandører av tjenester og utstyr også registrerer seg. På NEK.no kan du altså sjekke hvem som tilbyr utstyr som kan kobles til HAN-porten.

 • Hvor nøyaktige er de nye, automatiske målerne?

  Alle nye strømmålere er godkjent av Justervesenet før de slipper ut på markedet. Etaten fører både tilsyn med nye målertyper og gjennomfører egne tester, skriver de på sine nettsider.

  Mekaniske strømmålere med dreieskive ble installert frem til rundt år 2000, da elektroniske målere tok over. De gamle målerne går noe saktere etter hvert som de blir slitt – i snitt én prosent per 16 år. Dermed kan de vise noe lavere forbruk enn de nye, men neppe slik at det synes på strømregningen.

  Hvis man opplever at strømforbruket blir høyere etter at man har fått ny, automatisk måler, er sannsynligvis forklaringen følgende:

  Tidligere ble målerne avlest av kunden én gang i måneden, og kanskje sjeldnere. Da ble fordelingen per dag gjort etter en standard forbruksprofil. Nå får vi det eksakte strømforbruket time for time. Da kan variasjonen fra dag til dag bli mye større. Strømforbruket varierer nemlig etter utetemperatur, hvor mange som er hjemme, om du har dusjet, brukt vaskemaskin, ladet elbil og så videre.

  Dersom du ikke har avlest den gamle måleren på en stund, har nettselskapet stipulert forbruket ditt. Etter montering av ny strømmåler vil du da få en avregning mot det faktiske forbruket. Det kan gi en høyere strømregning enn du er vant med, men så vil regningen normalisere seg.

 • Hva betyr AMS?

  AMS er en forkortelse for Avanserte Måle- og Styringssystemer.

 • Hva er fordelene med en automatisk strømmåler?

  • Det er enklere for deg, du slipper å lese av strømmen.
  • Det er tryggere for deg, nettselskapet får bedre informasjon ved strømbrudd og kan rette feil raskere.
  • Du får bedre og mer detaljert oversikt over strømforbruket ditt.
  • Måleren registrerer kontinuerlig strømforbruket ditt, og kan om ønskelig kobles opp mot energistyringssystemer. Du står fritt til å velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr.
 • Hvem har bestemt at nettkundene skal få nye automatiske strømmålere?

  Det er myndighetene som har bestemt at alle strømmålerne skal byttes ut med nye automatiske strømmålere. Dette er den største moderniseringen av strømnettet i Norge på over 100 år.

 • Hvorfor får jeg ny strømmåler?

  Først og fremst vil hverdagen bli enklere for deg som kunde, siden du slipper å lese av måleren og rapportere målerstand til oss. I tillegg skal strømnettet i Norge moderniseres, og nye automatiske strømmålere er et viktig element i utviklingen av infrastrukturen. Med automatiske strømmålere får Norge et sikrere og mer fleksibelt strømnett. Det er også et mål at de nye, automatiske målerne skal effektivisere og forenkle kraftmarkedet, og blant annet gjøre det enklere for kundene å bytte kraftleverandør. Med automatisk måling blir også grunnlaget for strømregningene mer korrekt enn ved «manuell avlesning».

 • Hvem får ny automatisk strømmåler?

  Alle nettkunder, private husholdninger, fritidshus/hytter, borettslag, bedriftskunder og offentlige institusjoner i Norge får nye automatisk strømmåler innen 1. januar 2019.

 • Hva kan en automatisk strømmåler gjøre?

  Måleren registrerer strømforbruket ditt hver time, og sender informasjonen til Lofotkraft. Det gir en sikkerhet for at strømforbruket ditt blir riktig målt. Måleren gjør det mulig å lokalisere strømbrudd hos deg slik at vi får rettet feilen raskere. I tillegg blir det lettere å følge med på strømforbruket, slik at det blir enklere å spare strøm. Hvis du ønsker kan måleren kobles opp mot energistyringssystemer, som for eksempel regulerer varme og styrer varmtvannsbereder. Du bestemmer selv om du ønsker å ta i bruk energistyring og kan fritt velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr.

 • Hva er en automatisk strømmåler?

  En automatisk strømmåler er en digital måler, som registrerer og sender strømforbruket ditt automatisk til Lofotkraft, sånn at du slipper å lese av måleren selv. Denne måleren vil erstatte strømmåleren du har i dag. 

 • Hvor finner jeg søknadsskjemaet for kompensasjon?

  Privatkunder må registrere søknaden her: Søknadsskjema kompensasjon for privatkunder Hvis du ikke har tilgang til internett, eller har noen som kan hjelpe deg med å fylle ut søknadsskjemaet ovenfor, må du kontakte kundesenteret vårt. Da vil de sende deg et søknadsskjema i posten. Vi anbefaler deg å bruke skjemaet ovenfor – det er raskere, tryggere og bedre både for deg og oss.

 • Hvordan fungerer ordningen med kompensasjon etter langvarig strømbrudd?

  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt en ordning der kunder kan få kompensasjon ved strømbrudd som varer i mer enn 12 timer. For avbrudd inntil 12 timer gis det ingen kompensasjon. Ordningen er en kompensasjon for de ulempene man som kunde blir påført ved langvarig strømbrudd. Ved eventuelle andre skader og tap må man ta kontakt med sitt forsikringsselskap for å søke erstatning.

  Kunder som har flere målepunkt som blir rammet av samme strømbrudd, og søker om kompensasjon for alle, blir godskrevet kompensasjon for ett målepunkt. Det er målepunktet (anlegget) som hadde lengst avbrudd da avgjør hvor stor kompensasjon man får.

  NVE stiller som vilkår at du som kunde selv fremmer krav om kompensasjon for langvarige avbrudd. Fristen for å søke er to måneder etter at normal strømforsyning er gjenopprettet, og søknadsskjema for privatkunder finner du her: Søknad om kompensasjon privatkunde

 • Hva er fristen for å søke om kompensasjon etter langvarig strømbrudd?

  Søknadsfristen er to måneder fra det tidspunktet man fikk strømmen tilbake.

 • Hvorfor må lag og foreninger betale mva på nettleia?

  Myndighetene har vedtatt at kraft og nettleie til «husholdningsformål» skal være fritatt for mva i Nordland, Troms og Finnmark. Mva-fritaket gjelder også for hytte/fritidsbolig, mens alle andre kunder må betale mva på kraft og nettleie. For mange lag og foreninger innebærer dette selvsagt en ekstra kostnad siden de ikke har fradrag for mva, men vi i Lofotkraft må forholde oss til skattemyndighetenes bestemmelser på dette området.

 • Jeg syns Lofotkraft har dyr nettleie – hvorfor er det sånn?

  Lofotkraft sitt forsyningsområde er ganske spredt befolket, og både klima og geografi byr på til dels store utfordringer når det gjelder drift og vedlikehold av strømnettet. Disse forholdene fører til at kostnadene per kunde blir høyere her enn de blir for kunder som bor i tettbygde strøk. Nettleien er forøvrig nøye regulert av myndighetene (NVE), og er ikke høyere enn det NVE tillater.

  Fram til 2020 skal Lofotkraft investere over 1 mrd kroner for å forsterke og forbedre strømnettet vårt, og slik sikre god leveringskvalitet til innbyggere og næringsliv i Lofoten. Disse store utbyggingsprosjektene bidrar selvsagt også til å øke prisene på nettleia.

 • Hvorfor må alle betale et fastbeløp på nettleia? Det gir jo en høy pris per kilowattime for kunder som bruker lite strøm.

  Størsteparten av kostnadene i et nettselskap er faste, og uavhengig om det brukes mye strøm eller ikke. Det er bare en liten del av kostnadene våre som er avhengig av strømforbruket. Det er denne kostnadsstrukturen som gjenspeiles i nettleieprisene.

 • Hva betaler jeg for når jeg betaler nettleie?

  Nettleia som kundene betaler til Lofotkraft, skal dekke kostnadene knyttet til investeringer, drift, vedlikehold av strømnettet i Lofoten, samt beredskap. Nettleia består av et fastledd og et energiledd («nettleie forbruk»). Store næringskunder blir også fakturert for et effektledd. Prisen på nettleie er nøye regulert av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat).

 • Kan jeg få varsel om måleravlesning til flere mobilnummer for måleren vår?

  Vi kan dessverre ikke sende varsel om måleravlesning til flere mobilnummer for én og samme måler. 

 • Hvilken nytte har jeg av Kundeappen?

  På vår kundeapp finner du praktisk talt all den samme funksjonaliteten som på Min Side. Men appen har et mer brukervennlig format tilpasset smart-telefon og nettbrett.

  I kundeappen finner du også nyttig informasjon over driftsforstyrrelser i strømnettet.

  Du kan også sjekke om du bruker mer eller mindre strøm enn nabolaget ditt – og du kan følge med på lofotkrafta.no.

 • Informasjon om tekniske krav – for installatører

  Her er de tekniske kravene som Lofotkraft stiller til plusskundeanlegg.

 • Stiller Lofotkraft tekniske krav ved tilknytning av plusskundeanlegg?

  Ja, Lofotkraft stiller tekniske krav til plusskundeanlegg, slik at disse anleggene ikke fører til at andre nettkunder får redusert spenningskvalitet.

  Det er også krav til at et plusskundeanlegg av sikkerhetsmessige årsaker skal kobles ut automatisk ved strømstans i Lofotkraft sitt distribusjonsnett, og at anlegget må bli liggende utkoblet inntil normal strømforsyning er gjenopprettet av Lofotkraft.

  Det er plusskundens ansvar i samarbeid med installatør å sørge for at anlegget tilfredsstiller de tekniske krav som stilles for å kunne tilknytte produksjonsanlegg til distribusjonsnettet, herunder utstyr som sikrer at produksjonsanlegget kobles ut ved strømutfall i distribusjonsnettet.

 • Hvordan avregnes plusskundens uttak fra distribusjonsnettet?

  Plusskundens tilknytning til og uttak (forbruk) av elektrisk energi fra Lofotkraft sitt distribusjonsnett avregnes etter den samme nettleietariff som kunden ville hatt uten plusskundeordningen.

 • Hva får plusskunden i betaling for overskuddsproduksjonen sin?

  Plusskunden må selv velge en kraftleverandør som kan kjøpe overskuddskraft når man produserer mer enn man bruker, og levere kraft i perioder hvor egenproduksjonen ikke dekker forbruket ditt. Kraftleverandøren må bekrefte dette til nettselskapet.

  I tillegg vil plusskunder hos Lofotkraft bli godtgjort for overskuddsproduksjonens bidrag til redusert nett-tap. Dette skjer gjennom et såkalt negativt marginaltapsledd, som skal gjenspeile nyttevirkningene av kortere «transportvei» for strømmen i geografiske områder hvor det totalt sett er lavere produksjon enn forbruk av elektrisk energi (underskuddsområder).

 • Kan man få tilskudd for å bli plusskunde?

  Energifondet Enova har ulike tilskuddsordninger for boligeiere som ønsker å bidra til mer fornybar energiproduksjon og mer effektiv energibruk. På Enovas hjemmesider finner du informasjon om tilskudd til el-produksjon i egen bolig og andre støtteordninger. Du kan også chatte med rådgivere og få svar på spørsmål på direkten.

  Enkelte kommuner har også tilskuddsordninger, så undersøk med kommunen der du skal etablere anlegget.

 • Hvem betaler utstyret som trengs?

  Kunden må dekke kostnaden til selve produksjonsutstyret (f.eks solcellepanel), og til installatøren som installerer utstyret ihht gjeldende forskrifter.

  Vær også oppmerksom på at installasjon av egenproduksjon kan føre til at kunden blir fakturert for anleggsbidrag. Dette kan skje dersom installasjonen utløser større oppgraderinger i distribusjonsnettet til Lofotkraft. I de fleste tilfellene vil det imidlertid ikke bli behov for slike oppgraderinger.

 • Kreves det en spesiell måler for å bli Plusskunde?

  Det kreves en fjernavlest måler som registrerer energiutvekslingen i begge retninger. Måleren må altså registrere strømforbruket ditt, samt innmatingen til distribusjonsnettet.

  De nye automatiske målerne våre tilfredsstiller dette kravet.

 • Kan alle produsenter komme med i Plusskunde-ordningen?

  Nei, produksjonsenheter hvor det kreves omsetningskonsesjon, eller produksjonsenheter som leverer elektrisk energi til andre sluttbrukere, er ikke omfattet av plusskundeordningen. Det skilles ikke på type produksjonskilde, kun på produksjonens størrelse.

 • Hvor stort kraftoverskudd må jeg ha for å kunne bli Plusskunde?

  Lofotkraft stiller ingen spesielle krav til størrelsen på overskuddsproduksjonen. Men anlegget må ikke være større enn at det faller innenfor NVEs definisjon av Plusskunde.

 • Kan jeg bli Plusskunde?

  Ja, fra 1. januar 2017 har du muligheten til å bli Plusskunde. Du må starte med å kontakte en autorisert elektroinstallatør, som sender oss en melding om installasjonsarbeid.

 • Kan jeg bli Plusskunde selv om jeg ikke har fått ny, automatisk måler?

  Ja, det kan du. Men du vil da ikke få godtgjort overskuddsstrømmen du sender ut på nettet, siden denne strømmen ikke vil bli målt. For å få godtgjort overskuddsproduksjonen, må man ha toveis automatisk måler.

  De nye automatiske målerne våre tilfredsstiller kravet om måling av både strømforbruk og innmating.

  Rent praktisk er det tilnærmet samme prosedyre for alle Plusskunder. Hvis du har bestemt deg for å montere et solcelleanlegg eller annen lokal produksjonsenhet må du kontakte en autorisert installatør. Installatøren sender en forhåndsmelding til Lofotkraft. Vi godkjenner meldingen, samtidig som vi sender de tekniske kravene til slike anlegg til installatøren. Installatøren sender en melding til oss når anlegget er ferdig. Anleggets overskuddsproduksjon bli deretter målt og avregnet i henhold til plusskundeordningen.

 • Plusskunde – hva er det?

  Kort fortalt er en plusskunde en nettkunde som produserer elektrisk energi til eget forbruk, men som på tider av året produserer mer energi enn det kunden selv forbruker. Overskuddsenergien selges tilbake til en kraftleverandør. Kunden kan ikke produsere mer total elektrisk energi over året enn det den selv forbruker, og maksimal produksjon ut på nettet må aldri overstige 100kW.

  Ordningen innebærer at:

  • det lokale nettselskapet avregner nettleie for plusskundens netto strømforbruk (dvs. avregner ikke den pstrømroduksjon som plusskunden bruker selv)

  • kunden må selv velge en kraftleverandør som er villig til kjøpe overskuddskraft, og levere kraft i perioder hvor egenproduksjonen ikke dekker forbruket ditt. Kraftleverandøren må bekrefte dette til nettselskapet

  • i tillegg vil plusskunder hos Lofotkraft bli godtgjort for overskuddsproduksjonens bidrag til redusert nett-tap. Dette skjer gjennom et negativt energiledd, som skal gjenspeile nyttevirkningene av at strømmen får kortere «transportvei» i geografiske områder der det totalt sett er lavere produksjon enn forbruk av elektrisk energi (underskuddsområder)

  • plusskunden kan ikke levere kraft til andre sluttkunder

 • Avgir de nye automatiske målerne mye stråling?

  De nye strømmålerne tilfredsstiller alle offentlige krav og ligger langt innenfor fastsatte grenseverdier. Målerne står sjelden i oppholdsrom og sender normalt fra seg data bare én gang i timen. Det kan sammenliknes med å sende en tekstmelding. Målerne har en maksimal sendeeffekt på 0,5 watt, mens en vanlig mobiltelefon har lov til å sende opptil to watt. De fleste mennesker har oftere nærkontakt med mobilen enn de har med sikringsskapet sitt. Mer informasjon hos Statens strålevern.

 • Hvordan vil dere overføre data fra de automatiske målerne?

  Det er en radiosender i måleren som på angitte tidspunkt sender målerverdier til mottakere hos nettselskapene. De fleste målerne vil sende på radiofrekvenser som er avsett til dette formålet.  I noen områder vil vi bruke mobildatanettet.

 • Jeg er el-sensitiv. Må jeg bytte måler?

  Det er myndighetene som har bestemt at automatiske målere skal innføres, men nettselskapene kan innvilge fritak.

  I følge retningslinjer fra NVE, kan man få fritak for automatisk måler ««installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker. Dokumentasjon er forstå som at lege eller psykolog skal attestere kundens helseplager og kundens frykt for at plagene kan skyldes kommunikasjonsløsningen i den nye måleren».

  For å få fritak må du altså sende skriftlig søknad, vedlagt erklæring fra lege eller psykolog, til Lofotkraft. Alle søknader blir behandlet individuelt. Send gjerne søknaden til firmapost@lofotkraft.no, eller som brev til Lofotkraft AS, PB 800, 8305 Svolvær.

  Kunder som får innvilget fritak får likevel ny måler, men uten kommunikasjonsenheten.

  Vi er kjent med at kommunelegene i Lofoten er pålagt ikke å skrive ut legeerklæring på grunnlag av el-sensitivitet. Men legen har anledning til å legge andre vurderinger til grunn for legeerklæringen.

 • Er det fare for at uvedkommende får tilgang til målerverdiene fra de automatiske strømmålerne?

  Kraftselskapene er underlagt de samme strenge reglene som bankene når det gjelder personvern og sikkerhet. All informasjon sendes ved bruk av unike krypteringsnøkler. Ingen utenforstående har tilgang til dataene, med mindre du selv gir oss fullmakt til det.

  Lofotkraft er underlagt Personopplysningsloven. Vår personvernerklæring beskriver hvilke personopplysninger vi har lov til å registrere, og hvilke krav som stilles til oss når det gjelder behandling av dine personopplysninger. 

  Det er myndighetene ved NVE som har gitt forskriften for innføring av automatiske strømmålere, og som fører tilsyn med kraftselskapene. Også Datatilsynet har vært involvert i forarbeidene.

  Det er svært begrenset hvor mye man kan lese ut av strømforbruket til en nettkunde. Måledataene sier ikke noe om hva slags apparater eller teknologi strømmen er brukt til, bare hvor mye som er brukt når.

 • Er det plass til den nye måleren i sikringsskapet mitt?

  De fleste vil ha plass til den nye strømmåleren i sikringsskapet, som regel er det en strømmåler der fra før. I de få tilfellene sikringsskapet er for lite for den nye måleren, vil vi i samråd med den enkelte kunde finne en annen løsning.

 • Jeg har gamle skrusikringer, må jeg bytte til automatsikringer for å få automatisk strømmåler eller bytter nettselskapet til automatsikringer i forbindelse med målerbyttet?

  Nettselskapet bytter kun strømmåleren. Sikringstype (automatsikring eller skrusikring) har ingen betydning for målerbyttet.

  Sikringene er en del av det interne elektriske anlegget i boligen. Det er anleggseier/huseier som eier og har ansvar for det elektriske anlegget. Dersom du ønsker å bytte til automatsikringer må du kontakte installatør, og selv bekoste bytte til automatsikringer. 

  Men det er altså ikke nødvendig å bytte sikringer for å få automatisk strømmåler.

 • Vår bedrift har allerede en automatisk strømmåler, må vi bytte måler?

  De største bedriftskundene våre har automatiske strømmålere i dag. Men de nye målerne har en mer avansert teknologi og vil erstatte eldre målere. Det betyr at alle får nye målere.

 • Må jeg betale for den nye måleren og for installasjon av denne?

  Du får ingen faktura knyttet til installasjon av den nye automatiske strømmåleren. Denne oppgraderingen er en del av det du betaler for gjennom nettleien, på samme måte som annen utbygging og vedlikehold av strømnettet.

 • Vil det koste noe for meg å få automatisk strømmåler?

  Du vil ikke få noen faktura fra oss for selve målerbyttet.

  Kostnadene for de automatiske strømmålerne blir betalt via nettleien, på samme måte som de andre investeringene vi gjør i strømnettet.

   

   

 • Hva må jeg som kunde bidra med for at dere skal få kontakt med meg?

  For at vi skal kunne nå deg med viktig informasjon, og kunne avtale tidspunkt for bytte av strømmåler hos deg, er det svært viktig at vi har korrekt telefonnummer, mobilnummer og e-post. Gå inn på Min Side eller Lofotkraft kundeapp for å kontrollere og oppdatere dette.

 • Var dette nyttig?
 •    

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.