Ofte stilte spørsmål

Her finner du en oversikt over de mest stilte spørsmålene vi får. Trykk på spørsmålet for å se svaret. Dersom du ikke finner det du leter etter her, kan du bruke vårt kontaktskjema.

 • Kan jeg registrere utsettelse på strømregningen i Lofotkraft kundeapp?

  Hvis du mottar nettleiefakturaen din direkte fra Lofotkraft, kan du registrere utsettelse i kundeappen. Du går inn på Fakturaarkiv, klikker på strømregningen og deretter «Utsett betaling».

  Utsettelse/oppdeling må registreres før betalingsfristen går ut, og tidligere forfalte strømregninger må være betalt.

 • Jeg vil gjerne ha efaktura. Kan dere ordne det for meg?

  Dessverre kan vi ikke hjelpe deg med det. Efaktura er en avtale mellom deg og banken din, og du må selv registrere efaktura i nettbanken din. Du må oppgi efakturareferansen, som du finner på regningene fra oss. Du må også angi kontonummeret til betalingsmottaker. Lofotkraft har kontonummer 1503 35 71582.

 • Jeg har efaktura hos Lofotkraft, men får ikke beskjed på epost om at dere har sendt meg ny strømregning?

  Hvis du ønsker varsel på epost og/eller SMS om at du har mottatt ny efaktura, må du registrere dette selv i nettbanken din

 • Hva er fordelene med efaktura?

   

  Fordelene med efaktura er mange:

  • Du sparer tid siden du slipper å taste inn KID, kontonummer og beløp når du skal betale fakturaen.
  • Du mottar fakturaen raskere fordi du slipper å vente på postgangen.
  • Du kan betale regninger hvor som helst i verden, bare du har tilgang til nettbanken din.
  • Du unngår miljøgebyret på 40 kroner per papirfaktura.
 • Hva er efaktura, og hvordan får jeg det?

  eFaktura må du opprette i nettbanken din. Når du registrerer efaktura, må du oppgi efakturareferansen som står på strømregningen din. Du må også angi kontonummeret til betalingsmottaker. Lofotkraft har konto 1503 35 71582. OBS hvis du mottar fellesfaktura for kraft og nettleie fra kraftleverandøren din, må du opprette eFaktura mot kraftleverandøren din, ikke Lofotkraft.

 • Hvordan kan jeg unngå miljøgebyret på strømregningen?

  Hvis du velger e-postfaktura eller efaktura, så unngår du miljøgebyret. Både e-postfaktura og efaktura kan kombineres med avtalegiro. Da blir strømregningen betalt automatisk på forfall – enklere blir det ikke!

 • Hva er epostfaktura, og hvordan får jeg det?

  Epostfaktura betyr at vi sender deg strømregningene på epost. Eposten inneholder nødvendig betalingsinformasjon, samt en pdf-kopi av strømregningen.

  Du kan enkelt registrere epostfaktura selv på Min Side – eller sende oss en epost, så ordner vi det for deg.

  Hvis du ønsker å forenkle betalingen enda mer, kan du kombinere epostfaktura med avtalegiro. Da blir strømregningen betalt automatisk på forfallsdato, og du slipper å tenke på betalingen.

  En annen fordel med epostfaktura er at du unngår miljøgebyret på kr. 40,- per papirfaktura.

 • Hvordan registrerer jeg utsettelse eller oppdeling av strømregningen på Min Side?

  Fremgangsmåten for å registrere oppdeling eller utsettelse av regningen på nett er slik:

  1. Logg deg inn på «Min Side».
  2. Velg menypunktet «Faktura» fra menyen øverst på siden, og deretter fakturaoversikt.
  3. For fakturaer som ikke er forfalt vises en knapp «Utsett» helt ute til høyre på skjermen. Klikk på «Utsett».
  4. Nå kan du velge å dele strømregningen i to like store avdrag, eller utsettelse på hele beløpet. Hvis du trenger andre løsninger enn de alternativene du finner på nett, må du kontakte kundesenteret vårt.

  NB: Utsettelse/oppdeling må registreres før betalingsfristen går ut. Tidligere forfalte strømregninger må være betalt.

  Hvis du mottar strømregning med kraft og nettleie fra kraftleverandøren din, må du ordne utsettelse eller oppdeling av strømregningen hos kraftleverandør.

 • Kan jeg få månedlig faktura?

  Månedsfaktura er standard for alle våre kunder. Er du registrert med varsel om måleravlesning på SMS eller epost, vil du på vanlig måte motta varsel om avlesning. For å gjøre håndteringen av strømregningen enklest mulig anbefaler vi at du kombinerer månedsfaktura med efaktura og/eller avtalegiro. Hvis du ikke har anledning til å lese av måleren hver måned, beregner vi en målerstand. Eventuell differanse mellom beregnet målerstand og for sent avlest målerstand korrigerer vi på neste strømregning.

 • Kan jeg få utsettelse på strømregningen, eller få delt den i to avdrag?

  Det går vanligvis helt greit. Forutsetningen er at tidligere strømregninger er gjort opp. Du kan enten registrere din utsettelse eller oppdeling selv på Min Side eller i Lofotkraft kundeapp, eller du kan ta kontakt med kundesenteret vårt. Hvis du ønsker å registrere utsettelsen selv, må du bare passe på å gjøre det innen betalingsfristen.

 • Kan jeg få faktura med fast forfallsdato, for eksempel den 12.?

  Nei, dette tilbyr vi dessverre ikke.

 • Jeg har hytte/fritidsbolig. Kan jeg få faktura etter faktisk forbruk?

  Fra 1. janaur vil hyttekunder motta månedlig strømregning etterskuddsvis. Hvis du har rapportert målerstand til oss den måneden vi skal fakturere, så vil strømregningen være basert på rapportert målerstand. Hvis du ikke har hatt anledning til å lese av måleren, så vil du motta en «akonto»/forskuddsfaktura i stedet. Ved avregning etter forbruk blir forskuddsfaktura trukket fra på vanlig måte.

 • Hvor ofte får jeg strømregning fra Lofotkraft?

  Fra 1. januar 2017 er månedsfaktura standard for alle våre nettkunder. Unntakene er byggestrøm og umålt gatelys, som faktureres forskudd for to måneder av gangen avregnes per 1. januar hvert år.

 • Jeg har avtalegiro, men strømregningen er ikke trukket fra kontoen min. Hvorfor?

  Den mest sannsynlige årsaken er at du har satt beløpsgrensen for lavt da du opprettet avtalegiroen. Du bør ta kontakt med banken din for å endre beløpsgrensen. Det kan også være at det ikke var dekning på kontoen på forfallsdatoen. Uansett årsak må du sørge for å betale strømregningen i nettbank, med telegiro eller lignende. Husk å oppgi KID!

 • Kan jeg kombinere avtalegiro og efaktura?

  Det er ingen problem. Det ordner du enkelt i nettbanken.

 • Hva er fordelene med avtalegiro?

  For det første trenger du å ikke tenke på betaling av fakturaen fra oss. Den skjer automatisk på betalingsfristen. I tillegg sparer du tid, siden du slipper å taste inn KID, beløp og kontonummer i nettbanken.

 • Jeg har avtalegiro på nettleie. Fungerer denne fortsatt hvis jeg flytter?

  Nei, dessverre. Hvis du flytter må du ordne med ny avtalegiro. Du får nemlig ny avtalegiro-KID når du flytter – selv om du beholder det gamle kundenummeret ditt.

 • Hvordan oppretter jeg avtalegiro?

  Hvis du har nettbank, kan du opprette avtalegiro selv. Fremgangsmåten vil variere litt fra bank til bank, men du må alltid oppgi følgende:

  1) KID for avtalegiro.
  2) Mottakers kontonummer.
  3) Beløpsgrense.

  KID for avtalegiro finner du på fakturaen fra oss.

  Kontonummer Lofotkraft: 1503 35 71582, Lofotkraft Bredbånd: 1503 35 71116.
  Det er viktig at du ikke setter beløpsgrensa for lavt – ta høyde for at både forbruk og priser varierer i løpet av året.

 • Jeg skal flytte. Hva gjør jeg når jeg skal bestille strøm?

  Det aller enkleste er å bestille nytt strømabonnement på vårt web-skjema: Bestille nettleie

  Du kan også ta direkte kontakt med den kraftleverandøren du ønsker og bestille ny kontrakt der. Kraftleverandøren vil da sende oss en melding om den nye kontrakten din.

  Hvis du flytter ut, må du sende en epost til kundeservice@lofotkraft.no, eller ta kontakt med kundesenteret vårt på tlf 76 06 76 06.

 • Hvilke opplysninger trenger dere når jeg skal flytte?

  Vi trenger målerstand på flyttedato. Flytter du ut, trenger vi også din nye adresse. Flytter du inn, trenger vi fødselsdato, fakturaadresse, mobilnummer og epostpostadresse i tillegg til målerstand.

 • Jeg har prøvd å registrere ny brukerkonto på Min Side, men får ikke epost om aktivering av bruker?

  Da bør du sjekke spamfilter og eventuelt også mappe for søppelpost e.l. Epost om aktivering av bruker sendes fra kundeservice@lofotkraft.no, så hvis du for eksempel har lagt inn «kundeservice» i spamfilter, vil e-posten fra oss bli stoppet eller havne i søppelpost.

 • Jeg får bare feilmelding når jeg ber om nytt passord til Min Side. Hva kommer det av?

  Denne feilmeldingen skyldes vanligvis at man ikke har opprettet brukerkonto fra før, eller at man oppgir en annen e-postadresse enn den man brukte ved registrering av kontoen.

 • Kan flere brukere ha tilgang til Min Side for samme måler(e)?

  Ja, det er fullt mulig at flere brukere har tilgang til Min Side for samme måler. Hvis du allerede har opprettet brukerkonto, kan du enkelt legge til nye brukere/pålogginger.

  Dette ordner du på Min Profil – Brukerkontoer og kunderelasjoner.

 • Jeg skal rapportere målerstand for en annen kunde. Kan jeg gjøre det på Min Side?

  Hvis du allerede har opprettet brukerkonto på Min Side, kan du legge inn kunde- og målernummer for andre kunder du skal administrere. Dette gjør du på Min Profil – Brukerkontoer og kunderelasjoner.

  Du bytter mellom kundene ved å velge fra listen helt oppe til høyre på menylinjen («Se siden som»). Når du har valgt ønsket kunde, går du til Måler – Avlesning på vanlig måte og registrerer målerstand.

  Hvis du ikke har brukerkonto fra før, må du registrere den først her.

 • Hvordan oppretter jeg brukerkonto på Min Side?

  Du registrerer ny brukerkonto her: Ny brukerkonto. Ved første gangs registrering må du må oppgi kundenummer og et tilhørende målernummer. I tillegg må du oppgi e-postadresse, og et selvvalgt passord.

  Kort tid etter registrering vil du motta en epost med overskrift «Aktivering av bruker». Denne må du åpne, og så klikke på lenken for å bekrefte kontoen. Da kommer du rett inn på Min Side, og samtidig blir kontoen aktivert.

  Neste gang logger du på med epost-adresse og ditt selvvalgte passordet.

  Når kontoen er opprettet og aktivert, kan du eventuelt legge inn kunde- og målernummer for andre kunder som du skal administrere. Dette gjør du på Min Profil – Kontoinformasjon.

 • Hvor nøyaktige er de nye, automatiske målerne?

  Alle nye strømmålere er godkjent av Justervesenet før de slipper ut på markedet. Etaten fører både tilsyn med nye målertyper og gjennomfører egne tester, skriver de på sine nettsider.

  Mekaniske strømmålere med dreieskive ble installert frem til rundt år 2000, da elektroniske målere tok over. De gamle målerne går noe saktere etter hvert som de blir slitt – i snitt én prosent per 16 år. Dermed kan de vise noe lavere forbruk enn de nye, men neppe slik at det synes på strømregningen.

  Hvis man opplever at strømforbruket blir høyere etter at man har fått ny, automatisk måler, er sannsynligvis forklaringen følgende:

  Tidligere ble målerne avlest av kunden én gang i måneden, og kanskje sjeldnere. Da ble fordelingen per dag gjort etter en standard forbruksprofil. Nå får vi det eksakte strømforbruket time for time. Da kan variasjonen fra dag til dag bli mye større. Strømforbruket varierer nemlig etter utetemperatur, hvor mange som er hjemme, om du har dusjet, brukt vaskemaskin, ladet elbil og så videre.

  Dersom du ikke har avlest den gamle måleren på en stund, har nettselskapet stipulert forbruket ditt. Etter montering av ny strømmåler vil du da få en avregning mot det faktiske forbruket. Det kan gi en høyere strømregning enn du er vant med, men så vil regningen normalisere seg.

 • Hva betyr AMS?

  De nye strømmålerne kalles av og til AMS. AMS er en forkortelse for Avanserte Måle- og Styringssystemer. I vår kundekommunikasjon bruker vi utrykket automatiske strømmålere.

 • Hva er fordelene med en automatisk strømmåler?

  • Det er enklere for deg, du slipper å lese av strømmen.
  • Det er tryggere for deg, nettselskapet får bedre informasjon ved strømbrudd og kan rette feil raskere.
  • Du får bedre og mer detaljert oversikt over strømforbruket ditt.
  • Måleren registrerer kontinuerlig strømforbruket ditt, og kan om ønskelig kobles opp mot energistyringssystemer. Du står fritt til å velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr.
 • Hvem har bestemt at nettkundene skal få nye automatiske strømmålere?

  Det er myndighetene som har bestemt at alle strømmålerne skal byttes ut med nye automatiske strømmålere. Dette er den største moderniseringen av strømnettet i Norge på over 100 år.

 • Hvorfor får jeg ny strømmåler?

  Først og fremst vil hverdagen bli enklere for deg som kunde, siden du slipper å lese av måleren og rapportere målerstand til oss. I tillegg skal strømnettet i Norge moderniseres, og nye automatiske strømmålere er et viktig element i utviklingen av infrastrukturen. Med automatiske strømmålere får Norge et sikrere og mer fleksibelt strømnett. Det er også et mål at de nye, automatiske målerne skal effektivisere og forenkle kraftmarkedet, og blant annet gjøre det enklere for kundene å bytte kraftleverandør. Med automatisk måling blir også grunnlaget for strømregningene mer korrekt enn ved «manuell avlesning».

 • Hvem får ny automatisk strømmåler?

  Alle nettkunder, private husholdninger, fritidshus/hytter, borettslag, bedriftskunder og offentlige institusjoner i Norge får nye automatisk strømmåler innen 1. januar 2019.

 • Hva kan en automatisk strømmåler gjøre?

  Måleren registrerer strømforbruket ditt hver time, og sender informasjonen til Lofotkraft. Det gir en sikkerhet for at strømforbruket ditt blir riktig målt. Måleren gjør det mulig å lokalisere strømbrudd hos deg slik at vi får rettet feilen raskere. I tillegg blir det lettere å følge med på strømforbruket, slik at det blir enklere å spare strøm. Hvis du ønsker kan måleren kobles opp mot energistyringssystemer, som for eksempel regulerer varme og styrer varmtvannsbereder. Du bestemmer selv om du ønsker å ta i bruk energistyring og kan fritt velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr.

 • Hva er en automatisk strømmåler?

  En automatisk strømmåler er en digital måler, som registrerer og sender strømforbruket ditt automatisk til Lofotkraft, sånn at du slipper å lese av måleren selv. Denne måleren vil erstatte strømmåleren du har i dag. 

 • Hvor finner jeg søknadsskjemaet for kompensasjon?

  Privatkunder må registrere søknaden her: Søknadsskjema kompensasjon for privatkunder

  Hvis du ikke har tilgang til internett, eller har noen som kan hjelpe deg med å fylle ut søknadsskjemaet ovenfor, må du kontakte kundesenteret vårt. Da vil de sende deg et søknadsskjema i posten. Vi anbefaler deg å bruke skjemaet ovenfor – det er raskere, tryggere og bedre både for deg og oss.

 • Hvordan fungerer ordningen med kompensasjon etter langvarig strømbrudd?

  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt en ordning der kunder kan få kompensasjon ved strømbrudd som varer i mer enn 12 timer. For avbrudd inntil 12 timer gis det ingen kompensasjon. Ordningen er en kompensasjon for de ulempene man som kunde blir påført ved langvarig strømbrudd. Ved eventuelle andre skader og tap må man ta kontakt med sitt forsikringsselskap for å søke erstatning.

  Kunder som har flere målepunkt som blir rammet av samme strømbrudd, og søker om kompensasjon for alle, blir godskrevet kompensasjon for ett målepunkt. Det er målepunktet (anlegget) som hadde lengst avbrudd da avgjør hvor stor kompensasjon man får.

  NVE stiller som vilkår at du som kunde selv fremmer krav om kompensasjon for langvarige avbrudd. Fristen for å søke er to måneder etter at normal strømforsyning er gjenopprettet, og søknadsskjema for privatkunder finner du her: Søknad om kompensasjon privatkunde

 • Hva er fristen for å søke om kompensasjon etter langvarig strømbrudd?

  Søknadsfristen er to måneder fra det tidspunktet man fikk strømmen tilbake.

 • Hvorfor må lag og foreninger betale mva på nettleia?

  Myndighetene har vedtatt at kraft og nettleie til «husholdningsformål» skal være fritatt for mva i Nordland, Troms og Finnmark. Mva-fritaket gjelder også for hytte/fritidsbolig, mens alle andre kunder må betale mva på kraft og nettleie. For mange lag og foreninger innebærer dette selvsagt en ekstra kostnad siden de ikke har fradrag for mva, men vi i Lofotkraft må forholde oss til skattemyndighetenes bestemmelser på dette området.

 • Jeg syns Lofotkraft har dyr nettleie – hvorfor er det sånn?

  Lofotkraft sitt forsyningsområde er ganske spredt befolket, og både klima og geografi byr på til dels store utfordringer når det gjelder drift og vedlikehold av strømnettet. Disse forholdene fører til at kostnadene per kunde blir høyere her enn de blir for kunder som bor i tettbygde strøk. Nettleien er forøvrig nøye regulert av myndighetene (NVE), og er ikke høyere enn det NVE tillater.

  Fram til 2020 skal Lofotkraft investere over 1 mrd kroner for å forsterke og forbedre strømnettet vårt, og slik sikre god leveringskvalitet til innbyggere og næringsliv i Lofoten. Disse store utbyggingsprosjektene bidrar selvsagt også til å øke prisene på nettleia.

 • Hvorfor må alle betale et fastbeløp på nettleia? Det gir jo en høy pris per kilowattime for kunder som bruker lite strøm.

  Størsteparten av kostnadene i et nettselskap er faste, og uavhengig om det brukes mye strøm eller ikke. Det er bare en liten del av kostnadene våre som er avhengig av strømforbruket. Det er denne kostnadsstrukturen som gjenspeiles i nettleieprisene.

 • Hva betaler jeg for når jeg betaler nettleie?

  Nettleia som kundene betaler til Lofotkraft, skal dekke kostnadene knyttet til drift og vedlikehold av strømnettet i Lofoten, samt beredskap. Nettleia består av et fastledd og et energiledd («nettleie forbruk»). Store næringskunder blir også fakturert for et effektledd. Prisen på nettleie er nøye regulert av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat).

 • Jeg skal reise bort og får ikke rapportert målerstand ved neste avlesning. Hva gjør jeg?

  Da er det fint om du kan rapportere målerstand til oss før du reiser, og så stipulerer vi en målerstand på selve avlesningsdatoen.

 • Kan jeg få varsel om måleravlesning til flere mobilnummer for måleren vår?

  Per i dag har vi dessverre ikke mulighet for å sende varsel om måleravlesning til flere mobilnummer for én og samme måler. Så inntil videre må man heller videresende meldingen til andre. OBS; målerstand må sendes inn fra det samme mobilnummeret som mottar varsel om måleravlesning fra oss.

  Vi kan imidlertid tilby å sende varsel både på sms og e-post for en og samme måler. Dette kan du selv legge inn på Min Side.

 • Jeg har vært bortreist, men har likevel fått stort forbruk på strømregninga?

  Hvis vi har stipulert målerstand, kan målerstand ha blitt for høy siden stipuleringen er basert på forventet årsforbruk og en standard forbruksprofil.

  Hvis du har levert avlesning og syns denne er for høy, skyldes dette vanligvis at man lar varmeovner, varmekabler, varmtvannstank osv stå på som normalt når man reiser bort.

  Vær oppmerksom på at oppvarming av bolig vanligvis utgjør 60-70 % av strømforbruket.

  En varmeovn som står på 500 W konstant (uten termostat), bruker eksempelvis 700 kWt på to måneder.

 • Jeg har levert målerstand, men dere har stipulert likevel. Hvorfor det?

  Den vanligste årsaken er at avlesningen er sendt på SMS, eller registrert på web. Avlesningen blir da registrert på den dagen du registrerer den. Av tekniske årsaker må vi da stipulere en målerstand på selve avlesningsdatoen. Stipuleringen tar imidlertid utgangspunkt i den avlesningen du har rapportert til oss.

 • Hvorfor tilbyr dere ikke den nye kundeappen til kunder med Windows-telefoner?

  Systemleverandøren vår har valgt å ikke lage app til Windows-telefoner, fordi det rett og slett ikke er mange nok brukere på denne plattformen. Det at det finnes få apper, er noe denne plattformen dessverre sliter med. Det er derfor kost/nytte som avgjør, og det vil ikke være økonomisk forsvarlig å lage tilsvarende app for Windows.

  Markedsandelen for Windows-telefoner på verdensbasis var ca 2,6% i 2015, og virker til å være svakt synkende: https://www.idc.com/prodserv/smartphone-os-market-share.jsp

  Så hvis du har en Windows-telefon, må du altså bruke Min Side i stedet for kundeappen.

   

   

 • Hvilken nytte har jeg av Kundeappen?

  Vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for deg å ha full oversikt over strømabonnementet ditt. På vår kundeapp finner du praktisk talt all den samme funksjonaliteten som på Min Side. Men appen har et mer brukervennlig format tilpasset smart-telefon og nettbrett.

  På kundeappen finner du også nyttig informasjon over planlagte utkoblinger pga vedlikeholdsarbeid i strømnettet. Du kan også sjekke om du bruker mer eller mindre strøm enn nabolaget ditt – og du kan følge med på lofotkrafta.no.

 • Jeg får ikke lastet ned Lofotkraft sin kundeapp fra AppStore?

  Appen kan lastes ned på iPad også. Men når du er inne i App Store og søker på Lofotkraft, får du først ingen treff. Men øverst i venstre hjørne kan du velge mellom «Bare iPad» eller «Bare iPhone». Velg «Bare iPhone» – da vil appen vises, og du kan laste den ned på iPaden din.

 • Informasjon om tekniske krav – for installatører

  Her er de tekniske kravene som Lofotkraft stiller til plusskundeanlegg.

 • Stiller Lofotkraft tekniske krav ved tilknytning av plusskundeanlegg?

  Ja, Lofotkraft stiller tekniske krav til plusskundeanlegg, slik at disse anleggene ikke fører til at andre nettkunder får redusert spenningskvalitet.

  Det er også krav til at et plusskundeanlegg av sikkerhetsmessige årsaker skal kobles ut automatisk ved strømstans i Lofotkraft sitt distribusjonsnett, og at anlegget må bli liggende utkoblet inntil normal strømforsyning er gjenopprettet av Lofotkraft.

  Det er plusskundens ansvar i samarbeid med installatør å sørge for at anlegget tilfredsstiller de tekniske krav som stilles for å kunne tilknytte produksjonsanlegg til distribusjonsnettet, herunder utstyr som sikrer at produksjonsanlegget kobles ut ved strømutfall i distribusjonsnettet.

 • Hvordan avregnes plusskundens uttak fra distribusjonsnettet?

  Plusskundens tilknytning til og uttak (forbruk) av elektrisk energi fra Lofotkraft sitt distribusjonsnett avregnes etter den samme nettleietariff som kunden ville hatt uten plusskundeordningen.

 • Hva får plusskunden i betaling for overskuddsproduksjonen sin?

  Plusskunden må selv velge en kraftleverandør som er villig til kjøpe overskuddskraft når man produserer mer enn man bruker, og levere kraft i perioder hvor egenproduksjonen ikke dekker forbruket ditt. Kraftleverandøren må bekrefte dette til nettselskapet.

  I tillegg vil plusskunder hos Lofotkraft bli godtgjort for overskuddsproduksjonens bidrag til redusert nett-tap. Dette skjer gjennom et såkalt negativt marginaltapsledd, som skal gjenspeile nyttevirkningene av kortere «transportvei» for strømmen i geografiske områder hvor det totalt sett er lavere produksjon enn forbruk av elektrisk energi (underskuddsområder).

 • Kan man få tilskudd for å bli plusskunde?

  Energifondet Enova har ulike tilskuddsordninger for boligeiere som ønsker å bidra til mer fornybar energiproduksjon og mer effektiv energibruk. På Enovas hjemmesider finner du informasjon om tilskudd til el-produksjon i egen bolig og andre støtteordninger. Du kan også chatte med rådgivere og få svar på spørsmål på direkten.

  Enkelte kommuner har også tilskuddsordninger, så undersøk med kommunen der du skal etablere anlegget.

 • Hvem betaler utstyret som trengs?

  Kunden må dekke kostnaden til selve produksjonsutstyret (f.eks solcellepanel), og til installatøren som installerer utstyret ihht gjeldende forskrifter.

  Vær også oppmerksom på at installasjon av egenproduksjon kan føre til at kunden blir fakturert for anleggsbidrag. Dette kan skje dersom installasjonen utløser større oppgraderinger i distribusjonsnettet til Lofotkraft. I de fleste tilfellene vil det imidlertid ikke bli behov for slike oppgraderinger.

 • Kreves det en spesiell måler for å bli Plusskunde?

  Det kreves en fjernavlest måler som registrerer energiutvekslingen i begge retninger. Måleren må altså registrere strømforbruket ditt, samt innmatingen til distribusjonsnettet.

  De nye automatiske målerne våre tilfredsstiller dette kravet.

 • Kan alle produsenter komme med i Plusskunde-ordningen?

  Nei, produksjonsenheter hvor det kreves omsetningskonsesjon, eller produksjonsenheter som leverer elektrisk energi til andre sluttbrukere, er ikke omfattet av plusskundeordningen. Det skilles ikke på type produksjonskilde, kun på produksjonens størrelse.

 • Hvor stort kraftoverskudd må jeg ha for å kunne bli Plusskunde?

  Lofotkraft stiller ingen spesielle krav til størrelsen på overskuddsproduksjonen. Men anlegget må ikke være større enn at det faller innenfor NVEs definisjon av Plusskunde.

 • Kan jeg bli Plusskunde?

  Ja, fra 1. januar 2017 har du muligheten til å bli Plusskunde. Du må starte med å kontakte en autorisert elektroinstallatør, som sender oss en melding om installasjonsarbeid.

 • Kan jeg bli Plusskunde selv om jeg ikke har fått ny, automatisk måler?

  Ja, det kan du. Men du vil da ikke få godtgjort overskuddsstrømmen du sender ut på nettet, siden denne strømmen ikke vil bli målt. For å få godtgjort overskuddsproduksjonen, må man ha toveis automatisk måler.

  De nye automatiske målerne våre tilfredsstiller kravet om måling av både strømforbruk og innmating.

  Rent praktisk er det tilnærmet samme prosedyre for alle Plusskunder. Hvis du har bestemt deg for å montere et solcelleanlegg eller annen lokal produksjonsenhet må du kontakte en autorisert installatør. Installatøren sender en forhåndsmelding til Lofotkraft. Vi godkjenner meldingen, samtidig som vi sender de tekniske kravene til slike anlegg til installatøren. Installatøren sender en melding til oss når anlegget er ferdig. Anleggets overskuddsproduksjon bli deretter målt og avregnet i henhold til plusskundeordningen.

 • Fakta om plusskunde-ordningen

  Kort fortalt er en plusskunde en nettkunde som produserer elektrisk energi til eget forbruk, men som på tider av året produserer mer energi enn det kunden selv forbruker. Overskuddsenergien selges tilbake til en kraftleverandør. Kunden kan ikke produsere mer total elektrisk energi over året enn det den selv forbruker, og maksimal produksjon ut på nettet må aldri overstige 100kW.

  Ordningen innebærer at:

  • det lokale nettselskapet avregner nettleie for plusskundens netto strømforbruk (dvs. avregner ikke den pstrømroduksjon som plusskunden bruker selv)

  • kunden må selv velge en kraftleverandør som er villig til kjøpe overskuddskraft, og levere kraft i perioder hvor egenproduksjonen ikke dekker forbruket ditt. Kraftleverandøren må bekrefte dette til nettselskapet

  • i tillegg vil plusskunder hos Lofotkraft bli godtgjort for overskuddsproduksjonens bidrag til redusert nett-tap. Dette skjer gjennom et negativt energiledd, som skal gjenspeile nyttevirkningene av at strømmen får kortere «transportvei» i geografiske områder der det totalt sett er lavere produksjon enn forbruk av elektrisk energi (underskuddsområder)

  • plusskunden kan ikke levere kraft til andre sluttkunder

 • Jeg har fått beskjed fra kraftleverandør om gjennomfakturering. Hvor leverer jeg målerstand?

  Du velger selv om du rapporterer målerstand til Lofotkraft eller til kraftleverandøren din – begge vil motta den uansett hvem du sender målerstanden til. Det viktigste er at du leser av måleren jevnlig.

 • Hvorfor blir gjennomfakturering innført?

  Myndighetene ønsker at alle kraftleverandører skal ha like konkurransevilkår. 7 av 10 norsle strømkunder ønsker kraft og nettleie på én faktura, og fellesfaktura er dermed et viktig konkurransefortrinn. Derfor har myndighetene åpnet for at alle kraftleverandører nå skal kunne tilby dette.

 • Jeg har allerede efaktura hos Lofotkraft. Må jeg inngå ny avtale med kraftleverandøren min?

  Hvis du tidligere har mottatt kraft og nettleie på samme faktura fra Lofotkraft, må du ordne med efaktura fra kraftleverandøren din. Det skyldes at du har en helt annen efakturareferanse hos kraftleverandøren din enn du har hos oss – og at innbetalingen skal skje direkte til kraftleverandør, ikke til Lofotkraft. Hvis du har mottatt én faktura på nettleie og én på kraft, så trenger du ikke gjøre noe. Den eneste endringen da vil være at du ikke lenger vil motta nettleiefaktura direkte fra Lofotkraft.

 • Jeg har allerede avtalegiro hos Lofotkraft. Må jeg inngå ny avtale med kraftleverandøren min?

  Hvis du tidligere har mottatt kraft og nettleie på fellesfaktura fra Lofotkraft, må du ordne med avtalegiro fra kraftleverandøren din. Det skyldes at du har en helt annen KID for avtalegiro hos kraftleverandøren din enn du har hos oss – og at innbetalingen skal skje direkte til kraftleverandør, ikke til Lofotkraft. Hvis du har mottatt én faktura på nettleie og én på kraft, så trenger du ikke gjøre noe. Den eneste endringen da vil være at du ikke lenger vil motta nettleiefaktura direkte fra Lofotkraft.

   

 • Hvordan utføres gjennomfakturering rent praktisk?

  Ved gjennomfakturering sender Lofotkraft din nettleiefaktura elektronisk til kraftleverandøren din. Kraftleverandøren sender deg deretter en felles faktura for kraft og nettleie. Du skal altså ikke gjøre opp nettleiefakturaen direkte til Lofotkraft, men betale fellesfakturaen du mottar fra kraftleverandøren din.

  Du vil finne pdf-kopi av nettleiefakturaen både på Min Side hos Lofotkraft, og på tilsvarende side hos kraftleverandøren din.

 • Jeg har fått informasjon fra min kraftleverandør om gjennomfakturering. Hva gjør jeg?

  Det viktigste er at du setter deg godt inn i informasjonen fra kraftleverandøren din. Hvis du har hatt efaktura og/eller avtalegiro hos Lofotkraft, må du tegne nye avtaler med din kraftleverandør. KID for avtalegiro samt efakturareferanse vil du normalt finne på første faktura fra kraftleverandøren din.

 • Hva er gjennomfakturering?

  Gjennomfakturering betyr at kraftleverandørene kan sende felles strømregning for kraft og nettleie, sånn at alle strømkunder nå kan få alt på én strømregning. Myndighetene åpnet opp for denne ordningen fra 1. september 2016.

 • Avgir de nye automatiske målerne mye stråling?

  De nye strømmålerne tilfredsstiller alle offentlige krav og ligger langt innenfor fastsatte grenseverdier. Målerne står sjelden i oppholdsrom og sender normalt fra seg data bare én gang i timen. Det kan sammenliknes med å sende en tekstmelding. Målerne har en maksimal sendeeffekt på 0,5 watt, mens en vanlig mobiltelefon har lov til å sende opptil to watt. De fleste mennesker har oftere nærkontakt med mobilen enn de har med sikringsskapet sitt. Mer informasjon hos Statens strålevern.

 • Hvordan vil dere overføre data fra de automatiske målerne?

  Det er en radiosender i måleren som på angitte tidspunkt sender målerverdier til mottakere hos nettselskapene. De fleste målerne vil sende på radiofrekvenser som er avsett til dette formålet.  I noen områder vil vi bruke mobildatanettet.

 • Jeg er el-sensitiv. Må jeg bytte måler?

  Det er myndighetene som har bestemt at automatiske målere skal innføres, men nettselskapene kan innvilge fritak.

  Hvis du er el-sensitiv, kan du sende skriftlig søknad om fritak til Lofotkraft. Det er krav til dokumentasjon i slike saker, så du må legge ved legeerklæring. Alle søknader blir behandlet individuelt. Send gjerne søknaden til firmapost@lofotkraft.no, eller som brev til Lofotkraft AS, PB 800, 8305 Svolvær.

  El-sensitive som får innvilget fritak får likevel ny måler, men uten kommunikasjonsenheten.

 • Er det fare for at uvedkommende får tilgang til målerverdiene fra de automatiske strømmålerne?

  Kraftselskapene er underlagt de samme strenge reglene som bankene når det gjelder personvern og sikkerhet. All informasjon sendes ved bruk av unike krypteringsnøkler. Og ingen utenforstående har tilgang til dataene, med mindre kunden selv gir fullmakt til det.

  Det er myndighetene ved NVE som har gitt forskriften for innføring av automatiske strømmålere, og som fører tilsyn med kraftselskapene. Også Datatilsynet har vært involvert i forarbeidene.

  For øvrig er det begrenset hvor mye man kan lese ut av strømforbruket til en husholdning. Måledataene sier ikke noe om hva slags apparater eller teknologi strømmen er brukt til, bare hvor mye som er brukt når

 • Er det plass til den nye måleren i sikringsskapet mitt?

  De fleste vil ha plass til den nye strømmåleren i sikringsskapet, som regel er det en strømmåler der fra før. I de få tilfellene sikringsskapet er for lite for den nye måleren, vil vi i samråd med den enkelte kunde finne en annen løsning.

 • Jeg har gamle skrusikringer, må jeg bytte til automatsikringer for å få automatisk strømmåler eller bytter nettselskapet til automatsikringer i forbindelse med målerbyttet?

  Nettselskapet bytter kun strømmåleren. Sikringstype (automatsikring eller skrusikring) har ingen betydning for målerbyttet. Sikringene er en del av det interne elektriske anlegget i boligen og kundens eiendom. Dersom kunden ønsker å bytte til automatsikringer må han/hun kontakte elektriker, og selv bekoste bytte til automatsikringer. Men det er som sagt ikke nødvendig å bytte sikringer for å få automatisk strømmåler.

 • Hvem skal montere de nye målerne?

  Lofotkraft vil leie inn personell til å montere de fleste målerne. Flere lokale el-installasjonsfirma vil være med på å utføre denne jobben. I bookingbrevet du mottar før målerbyttet, vil navn på installasjonsfirma bli opplyst. Montøren skal i tillegg vise legitimasjon når han/hun kommer for å bytte måler. Du vil motta informasjon om montasjetidspunkt i god tid før målerbytte. Dersom tidspunktet ikke passer vil det bli mulig å endre avtale.

 • Vår bedrift har allerede en automatisk strømmåler, må vi bytte måler?

  De største bedriftskundene våre har automatiske strømmålere i dag. Men de nye målerne har en mer avansert teknologi og vil erstatte eldre målere. Det vil si at alle får nye målere.

 • Må jeg betale for den nye måleren og for installasjon av denne?

  Du får ingen faktura knyttet til installasjon av den nye automatiske strømmåleren. Denne oppgraderingen er en del av det du betaler for gjennom nettleien, på samme måte som annen utbygging og vedlikehold av strømnettet.

 • Hva må jeg gjøre for å få ny strømmåler?

  Du får informasjon fra Lofotkraft i god tid før måleren din skal byttes. Det eneste du må gjøre er å være hjemme når montøren kommer for å installere den nye måleren. Det er også veldig fint om du hjelper oss med å holde din kontaktinformasjon oppdatert på Min Side, sånn at korrekt mobilnummer og epostadresse er registrert hos oss når vi starter utskifting av alle målerne.

 • Vil det koste noe for meg å få automatisk strømmåler?

  Du vil ikke få noen faktura fra oss for selve målerbyttet.

  Kostnadene for de automatiske strømmålerne blir betalt via nettleien, på samme måte som de andre investeringene vi gjør i strømnettet.

   

   

 • Hva må jeg som kunde bidra med for at dere skal få kontakt med meg?

  For at vi skal kunne nå deg med viktig informasjon, og kunne avtale tidspunkt for bytte av strømmåler hos deg, er det svært viktig at vi har korrekt telefonnummer, mobilnummer og e-post. Gå inn på Min Side eller Lofotkraft kundeapp for å kontrollere og oppdatere dette.

 • Når får vi nye, automatiske målere i Lofoten?

  Lofotkraft skal starte utrulling av automatiske målere høsten 2017, og vi skal være ferdig innen 1. januar 2019. Her finner du utrullingsplanen vår.

  Du vil få informasjon i god tid før vi kommer og bytter måleren din. Hvis tidspunktet som står i bookingbrevet ikke passer for deg, tar du kontakt med bookingkontoret. Vent derfor til du får bookingsbrevet med å ta kontakt.

 • Var dette nyttig?
 •    

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.