Leveringsplikt

Leveringsplikt

Lofotkraft selger ikke strøm, men er et nettselskap med ansvar for å drifte, vedlikeholde og bygge ut strømnettet i Lofoten. Leveringsplikt

Hvis du ikke har sørget for å inngå avtale med en kraftleverandør om å levere strøm til anlegget din, har vi i Lofotkraft likevel plikt til å sørge for at du har strøm i kontakten. Da blir du kunde «på leveringsplikt». På strømregningen ser du dette ved at Lofotkraft er angitt som «kraftleverandør».

Hvis du er på «leveringsplikt», blir du avregnet etter en kraftpris som tilsvarer spotpris ref Tromsø, med et tillegg på 5 øre/kWh. Etter seks uker øker tillegget til 8 øre/kWh, og du får i tillegg et fastbeløp på kraften på kr 500,- per år. I kraftprisen inngår også pris på elsertifikater.

Å være «på leveringsplikt» betyr altså at du har en ugunstig kraftpris, og du bør derfor snarest sørge for å inngå avtale med en kraftleverandør – se «Slik bytter du kraftleverandør».  

  • Var dette nyttig?
  •    

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.