Kompensasjon

Kompensasjon

Kompensasjon til kunder ved langvarige strømbrudd
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt en ordning der kunder kan få kompensasjon ved strømbrudd som varer i mer enn 12 timer. For avbrudd inntil 12 timer gis det ingen kompensasjon. Ordningen ble innført fra 1. januar 2007, og er en kompensasjon for de ulempene man som kunde blir påført ved langvarig strømbrudd. Ved eventuelle andre skader og tap må man ta kontakt med sitt forsikringsselskap for å søke erstatning.

Kompensasjon
NVE stiller som vilkår at du som kunde selv fremmer krav om kompensasjon for langvarige avbrudd.

Slik søker du
Søknaden fyller du ut her: Søknadsskjema

Hvis du ikke har tilgang til internett, må du kontakte kundesenteret vårt sånn at de kan sende deg søknadsskjema i posten. Men det enkleste, tryggeste og raskeste for deg og oss er at du søker her.

Når du har sendt inn søknaden, får du en kvitteringsmelding på skjermen. Notér referansenummeret – det vil følge søknaden din.

Krav om kompensasjon må fremmes innen 2 måneder etter at normal strømforsyning ble gjenopprettet.

Les lengre nede om hvilke kriterier som gjelder for å søke kompensasjon.

Kontroll av kravet
Når krav er fremmet vil Lofotkraft sjekke det. Varigheten for strømbruddet regnes fra Lofotkraft først fikk melding om strømbruddet, eller Lofotkraft visste, eller burde ha visst, at strømbruddet har funnet sted. Strømbruddet regnes som opphørt når normal strømforsyning er gjenopprettet.

Flere påfølgende strømbrudd regnes som sammenhengende om ikke normal strømforsyning opprettholdes i minimum to timer sammenhengende.

Kompensasjonsbeløp og avbruddslengde

Kompensasjonsbeløp og avbruddslengde 
600 kroner for avbrudd over 12 timer til og med 24 timer
1.400 kroner for avbrudd over 24 timer til og med 48 timer
2.700 kroner for avbrudd over 48 timer til og med 72 timer

For avbrudd ut over 72 timer gis det et tillegg på 1 300 kroner for hver nye påbegynte 24-timers periode avbruddet varer. For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

Ifølge NVE har en kunde med flere avtaler med nettselskapet (målepunkt) kun krav på én kompensasjon. Hvis de ulike målepunktene gir grunnlag for forskjellige størrelser på kravet legges målepunktet som gir høyest kompensasjon til grunn.

Utbetaling
Kompensasjon vil normalt bli gitt som fratrekk på første nettleiefaktura etter at kravet er fremmet. Dersom kravet fremmes kort tid før fakturautstedelse vil utbetaling først skje på den påfølgende nettleiefakturaen.

  • Var dette nyttig?
  •    

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.