Forbruksavgift

Forbruksavgift

Lofotkraft er ansvarlig for å fakturere forbruksavgift på elektrisk kraft på vegne av staten. Det er Stortinget som hvert år vedtar satsen for forbruksavgiften i forbindelse med godkjenning av statsbudsjettet.

De aller fleste kunder blir fakturert for forbruksavgift med «ordinær sats», dvs. full avgift.

Enkelte bedriftskunder som driver produksjonsvirksomheter, og som har næringskode i hovedgruppe 05 – 33, har krav på redusert sats for forbruksavgift.

Retten til redusert sats skal dokumenteres og bekreftes gjennom egenerklæring en gang i året. Det er også et krav at strømforbruket på målepunktet blir brukt til produksjon. Man har altså ikke krav på redusert sats for administrasjonsbygg, lokaler til utsalg/butikk osv, selv om bedriften har næringskode i hovedgruppe 05 – 33.

Du finner mer informasjon om forbruksavgiften og redusert sats i Forskrift om særavgifter, kap. 3-12.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.