Nettleie

Nettleie

Nettleien du betaler til Lofotkraft går til å dekke beredskap, utbygging, vedlikehold og drift av strømnettet. Det er NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) som bestemmer rammene for Lofotkrafts inntekter. Lofotkraft har ansvar for å fakturere forbruksavgift på vegne av staten. Forbruksavgiften 16,32 øre/kWh i 2017 (16,0 øre/kWh i 2016).

På strømregningene til husholdningskunder skal forbruksavgiften slås sammen med nettleieprisen i flg. NVE. Pris per kilowatt-time for OH4 i 2017 blir dermed 28,9 + 16,32 = 45,22 øre/kWh.

Prisene nedenfor er inkludert avgift til Energifondet på 1 øre/kWh for husholdnings- og hyttekunder. 

På statsbudsjettet for 2017 er tariffstøtteordningen redusert til 10 mill kr. Lofotkraft AS kommer derfor heller ikke i 2017 med på denne ordningen.  

Tariff Times- Fastbeløp Forbruk (øre/kWh) Effekt
  måler? (kr/år) Sommer Vinter (kr/kW/år)
Husholding – OH4 Nei 4 130 (3 980) 28,9 (27,9) 0
Husholdning – OH4vs – alternativ med differensiert sommer- og vinterpris Nei 4 130 (3 980) 25,6 (24,7) 31,0 (29,9) 0
Husholdning – OH4-T – forbruk over 100 000 kWh/år Ja 17 810 (17 170) 28,9 (27,9) 0
Husholdning – OH3-T – ved overlastvern > 250 A (> 140 A ved 400 V) Ja 38 450 (37 080) 15,5 (15,0) 768 (741)
Liten næring – OT4 – forbruk under 100 000 kWh/år, maks overlastvern = 250 A (= 140 A ved 400 V) Nei 4 930 (4 780) 27,9 (26,9) 0
Gatelys m/u fotocelle /m tidsur- OG1 / OG2 / OGUR Nei 0 57,0 (55,0) 0
           
For arbeidsstrøm, OT4A, blir det følgende tillegg til OT4:
Kasseleie:    1 900 kr pr. år      
Montering og demontering:    2 700 kr      

Priser i parentes er priser fra 2016.

Forbruksavgift til staten og eventuell mva. kommer i tillegg til de oppgitte prisene.

Strøm som brukes til husholdning og fritidsbolig er unntatt fra merverdiavgift i Nord-Norge.

Fra 2007 ble det som hovedregel ikke lengre skille mellom sommer- (mai – oktober) og vinterpris (november – april). Men kunder med husholdningstariff OH4 kan fortsatt få sesongdifferensiert pris om ønskelig. Strømregninger: For privatkunder skal måleren leses av månedlig og avregning gjøres etter faktisk strømforbruk. Anlegg som er timesmålt avregnes månedlig. Lofotkrafts «Standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning» fås ved henvendelse til kundesenteret vårt. På forespørsel kan vi gi opplysninger om beregningsgrunnlag og prinsipper for nettariffen.    

  • Var dette nyttig?
  •    

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.