Nettleie

Nettleie

Nettleien du betaler til Lofotkraft går til å dekke beredskap, utbygging, vedlikehold og drift av strømnettet. Det er NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) som bestemmer rammene for Lofotkrafts inntekter.

Lofotkraft har også ansvar for å fakturere forbruksavgift på vegne av staten. Forbruksavgiften er 16,13 øre/kWh i 2020, en økning på 0,3 øre fra 15,83 øre/kWh i 2019.

På strømregningene til husholdningskunder skal forbruksavgiften slås sammen med nettleieprisen i flg. NVE. Pris per kilowatt-time for OH4 i 2020 blir dermed 30,4 + 16,13 = 46,53 øre/kWh.

Prisene nedenfor er inkludert avgift til Energifondet på 1 øre/kWh for husholdnings- og hyttekunder. For OT4 er avgiften til Energifondet kr. 800,- per år, og er lagt til fastbeløpet på nettleietariffen.

Tariff Fastbeløp Forbruk (øre/kWh) Effekt
  (kr/år) Sommer Vinter (kr/kW/år)
Husholding – OH4 5 000 (4 750) 30,4 (28,9) 0
Husholdning – OH4vs – alternativ med differensiert sommer- og vinterpris 5 000 (4 750) 27,1 (25,6) 32,5 (31,0) 0
Husholdning – OH4-T Tariffen utgår fra 1.1.2018
   
Husholdning – OH3-T – ved overlastvern > 250 A
(> 140 A ved 400 V)
43 031 (42 781) 16,0 (15,5) 770 (768)
Liten næring – OT4
Maks overlastvern = 250 A (= 140 A ved 400 V)
5 800 (5 500) 29,4 (27,9) 0
Gatelys m/u fotocelle /m tidsur- OG1 / OG2 / OGUR 1 350 (1 350)
58,5 (57,0) 0
         
For arbeidsstrøm, OT4A, blir det følgende tillegg til OT4:
Kasseleie:  2 056 kr pr. år (1 940)
     
Montering og demontering:  2 968 kr (2 800)
     

Priser i parentes er priser fra 2019.

Forbruksavgift til staten og eventuell mva. kommer i tillegg til de oppgitte prisene.

Strøm som brukes til husholdning og fritidsbolig er unntatt fra merverdiavgift i Nord-Norge.

Fra 2007 ble det som hovedregel ikke lengre skille mellom sommer- (mai – oktober) og vinterpris (november – april). Men kunder med husholdningstariff OH4 kan fortsatt få sesongdifferensiert pris om ønskelig.

Strømregninger: Alle våre privatkunder får månedlig faktura etter faktisk strømforbruk.

Lofotkrafts «Standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning» fås ved henvendelse til kundesenteret vårt. På forespørsel kan vi gi opplysninger om beregningsgrunnlag og prinsipper for nettariffen.    

  • Var dette nyttig?
  •    

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.