Sjekk om det er fiber der du er

Her er et interaktivt kart som du kan zoome inn til stedet der du bor, for å se om det er utbygd for fiber:

Lofotkraft Bredbånd vil i 2013 passere 4.000 kunder innenfor privat- og bedriftsmarkedet, i tillegg til i offentlig sektor. Vi leverer signaler til Internett, TV og telefon gjennom fibernett som nå er etablert i alle Lofot-kommunene.

Det er i stor grad du som kunde som legger føringer for hvor i regionen vi i Lofotkraft Bredbånd bygger vårt fibernett.

For å starte fiberutbygging i et område, er vi avhengig av tilstrekkelig oppslutning fra dere som bor der. Som en tommelfingerregel sier vi at vi må ha minst 60 prosent oppslutning i et felt for å kunne gjennomføre en økonomisk forsvarlig utbygging. I andre områder er gravekostnadene så høye at vi har vært nødt til å ha en oppslutning på minst 80 prosent.

Vi har riktignok bygget i mindre tettbygde strøk, der antall kunder er lavt i forhold til kostnadene, men dette har latt seg gjennomføre takket være tilskudd fra Nordland Fylkeskommune, et tilskudd den enkelte kommune har søkt om.

En videre utbygging av fibernett i Lofoten er derfor avhengig av at kommunene engasjerer seg i nye prosjekter som blir delfinansiert gjennom offentlige tilskudd.

På våre kart kan du se hvor vi til nå har levert fiber, og om du bor i et område hvor du kan gjøre deg nytte av våre produkter.
Var det ikke utbygd for fiber der du bor? Meld din interesse her, så går det raskere å få fiber til ditt område:

Meld din interesse

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.