espenmortensen-7067

 

Dette skal du vite:

Opptreden

 • Du som kunde skal oppleve at vi i Lofotkraft er positive, høflige og imøtekommende.
 • Vi gjør vårt ytterste for at din henvendelse blir håndtert og avsluttet allerede etter første kontakt, dersom det er mulig. Vi tilstreber å finne løsninger.
 • Vi skal være pålitelige og holde det vi lover.
 • I byggeprosjekter avklarer vi forventninger på forhånd, og gir ikke urealistiske løfter.
 • Vi skal være ydmyke å beklage eventuelle feil, og rette opp disse så snart som mulig.
 • Vi bruker den nyeste teknologien, og kan derfor tilby deg de beste og mest moderne løsningene.

 

Opplæring og kvalitetskontroll

 • Vi har gode rutiner for opplæring av våre våre ansatte, fra kundebehandlere til ledelse.
 •  Vi har skriftlige beskrivelser av våre prosedyrer
 • Våre kundebehandlere gir deg som kunde relevante råd og god veiledning. Får du ikke det svaret du skal ha blir du henvist videre til en person eller avdeling som har kompetanse innen det du spør om.

 

Tidsfrister

Du skal være sikret et tilfredsstillende svar innen rimelig tid.

Kan vi ikke umiddelbart ta endelig stilling til din henvendelse skal du få beskjed om videre saksgang og om du også får en ny saksbehandler.

Klage

Vi i Lofotkraft ønsker at eventuelle klager håndteres på en mest mulig ryddig måte. Det betyr at du som kunde får vite hva som skjer fra du tar kontakt og til du kan forvente å få et svar.

Hvis din klage ikke tas til følge vil vi opplyse om alternative klagemuligheter hos henholdsvis «Elklagenemda».

 

Prosess:

Så snart vi har mottatt din klage gjør vi følgende;

 • Kartlegger hendelser og fakta i saken.
 • Hvis saken omfatter faktura, stopper vi innfordringen så lenge saken er til behandling og til eventuelle svarfrist.
 • Sjekker om vi i Lofotkraft har forholdt oss til gjeldende avtaler, lover og forskrifter?

Svarfrister:

 • Brev – 3 uker
 • Firmapost – 3 virkedager
 • Kundeservice – 3 virkedager
 • Muntlig fremmøte eller pr. telefon – 3 virkedager

 

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.