Kundeservice

Kundeservice

Tidsfrister

Du skal være sikret et tilfredsstillende svar innen rimelig tid.

Kan vi ikke umiddelbart ta endelig stilling til henvendelsen din, skal du få beskjed om videre saksgang og om du eventuelt får en ny saksbehandler.

Klage

Vi i Lofotkraft ønsker at eventuelle klager håndteres på en mest mulig ryddig måte. Det betyr at du som kunde får vite hva som skjer fra du tar kontakt og til du kan forvente å få et svar.

Hvis din klage ikke tas til følge vil vi opplyse om alternative klagemuligheter hos «Elklagenemda».

 

Prosess:

Så snart vi har mottatt din klage gjør vi følgende;

  • Kartlegger hendelser og fakta i saken.
  • Hvis saken omfatter faktura, stopper vi innfordringen så lenge saken er til behandling og til eventuell svarfrist.
  • Sjekker om vi i Lofotkraft har forholdt oss til gjeldende avtaler, lover og forskrifter.

Svarfrister:

  • Brev – 3 uker
  • Firmapost – 3 virkedager
  • Kundeservice – 3 virkedager
  • Muntlig fremmøte eller pr. telefon – 3 virkedager

 

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.