Gjennomfakturering – fellesfaktura for kraft og nettleie fra kraftleverandør

Mange kunder har fått kraft og nettleie på samme faktura i lang tid, men da er det nettselskapet som har sendt ut strømregningen. Nå har myndighetene åpnet for at kraftleverandørene kan sende felles strømregning for kraft og nettleie. Dette kalles for gjennomfakturering, og ordningen trådde i kraft 1. september 2016.

Mange kraftleverandører kommer til å tilby denne løsningen til sine kunder i løpet av 2017, og det er kraftleverandørene som styrer denne prosessen.  Dersom din kraftleverandør starter med gjennomfakturering, vil du motta informasjon om dette direkte fra din kraftleverandør.

For at overgangen til gjennomfakturering skal gå så smidig som mulig, er det svært viktig at du setter deg inn i informasjonen fra kraftleverandøren din, og forholder deg til den.

Ved gjennomfakturering sender nettselskapet faktura for nettleie til kundens kraftleverandør, som betaler på vegne av kunden. Kraftleverandøren fakturerer kunden for nettleien via én fellesfaktura for nettleie og strøm.

Målerstand kan du rapportere enten til Lofotkraft eller til kraftleverandøren din.

Nedenfor har vi samlet endel vanlige spørsmål og svar om gjennomfakturering.

 • Jeg har fått beskjed fra kraftleverandør om gjennomfakturering. Hvor leverer jeg målerstand?

  Du velger selv om du rapporterer målerstand til Lofotkraft eller til kraftleverandøren din – begge vil motta den uansett hvem du sender målerstanden til. Det viktigste er at du leser av måleren jevnlig.

 • Hvorfor blir gjennomfakturering innført?

  Myndighetene ønsker at alle kraftleverandører skal ha like konkurransevilkår. 7 av 10 norsle strømkunder ønsker kraft og nettleie på én faktura, og fellesfaktura er dermed et viktig konkurransefortrinn. Derfor har myndighetene åpnet for at alle kraftleverandører nå skal kunne tilby dette.

 • Jeg har allerede efaktura hos Lofotkraft. Må jeg inngå ny avtale med kraftleverandøren min?

  Hvis du tidligere har mottatt kraft og nettleie på samme faktura fra Lofotkraft, må du ordne med efaktura fra kraftleverandøren din. Det skyldes at du har en helt annen efakturareferanse hos kraftleverandøren din enn du har hos oss – og at innbetalingen skal skje direkte til kraftleverandør, ikke til Lofotkraft. Hvis du har mottatt én faktura på nettleie og én på kraft, så trenger du ikke gjøre noe. Den eneste endringen da vil være at du ikke lenger vil motta nettleiefaktura direkte fra Lofotkraft.

 • Jeg har allerede avtalegiro hos Lofotkraft. Må jeg inngå ny avtale med kraftleverandøren min?

  Hvis du tidligere har mottatt kraft og nettleie på fellesfaktura fra Lofotkraft, må du ordne med avtalegiro fra kraftleverandøren din. Det skyldes at du har en helt annen KID for avtalegiro hos kraftleverandøren din enn du har hos oss – og at innbetalingen skal skje direkte til kraftleverandør, ikke til Lofotkraft. Hvis du har mottatt én faktura på nettleie og én på kraft, så trenger du ikke gjøre noe. Den eneste endringen da vil være at du ikke lenger vil motta nettleiefaktura direkte fra Lofotkraft.

   

 • Hvordan utføres gjennomfakturering rent praktisk?

  Ved gjennomfakturering sender Lofotkraft din nettleiefaktura elektronisk til kraftleverandøren din. Kraftleverandøren sender deg deretter en felles faktura for kraft og nettleie. Du skal altså ikke gjøre opp nettleiefakturaen direkte til Lofotkraft, men betale fellesfakturaen du mottar fra kraftleverandøren din.

  Du vil finne pdf-kopi av nettleiefakturaen både på Min Side hos Lofotkraft, og på tilsvarende side hos kraftleverandøren din.

 • Jeg har fått informasjon fra min kraftleverandør om gjennomfakturering. Hva gjør jeg?

  Det viktigste er at du setter deg godt inn i informasjonen fra kraftleverandøren din. Hvis du har hatt efaktura og/eller avtalegiro hos Lofotkraft, må du tegne nye avtaler med din kraftleverandør. KID for avtalegiro samt efakturareferanse vil du normalt finne på første faktura fra kraftleverandøren din.

 • Hva er gjennomfakturering?

  Gjennomfakturering betyr at kraftleverandørene kan sende felles strømregning for kraft og nettleie, sånn at alle strømkunder nå kan få alt på én strømregning. Myndighetene åpnet opp for denne ordningen fra 1. september 2016.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.