Arnt Winther konsernsjef

Pressemelding

Arnt Winther, konsernsjef Lofotkraft Foto: Tore Berntsen

Pressemelding investeringer og nettleie 2023

Samfunnet blir stadig mer avhengig av strøm og telecom. Dette er en villet politikk fra myndighetene sin side. – Lofotkraft sitt samfunnsoppdrag er å sørge for stabile leveranser av strøm og fiber, sier konsernsjef Arnt Winther.

Fortsatt investeringer i strømnett og fiber

Selv om det nye hovedstrømnettet sto ferdig i fjor sommer, jobber Elmea videre med å oppgradere distribusjonsnettet i Lofoten. Lofotkraft Bredbånd oppgraderer “motorveien” i fibernettet i Lofoten, for å forberede nettet for ICE og mobiltjenester.

Investeringsplaner i 2023

Konsernstyret i Lofotkraft Holding AS vedtok 16. desember disse investeringsrammene for 2023, opplyser Winther:

  • Elmea AS 195,4 MNOK
  • Lofotkraft Bredbånd AS 25,1 MNOK
  • Lofotkraft Produksjon AS 10,6 MNOK

Blant investeringene til Elmea er ny linje fra Laukvik, nye sjøkabler i Vest-Lofoten, forsterking av kabelnettet i Svolvær, Kabelvåg og på Leknes samt ny strømkabel fra Napp til Vareid. I tillegg skal selskapet ferdigstille ny farvannsskilting i Lofoten, i tråd med krav fra myndighetene.

Den største investeringen til Lofotkraft Produksjon er rehabilitering av maskin og elektro i Kvitfossen kraftstasjon.

Nye nettleiepriser fra 1. januar 2023

Krigen i Ukraina påvirker nå prisen på alle våre innsatsfaktorer, og vi ser oss dessverre nødt til å justere opp nettleieprisene til Elmea fra årsskiftet, fortsetter Winther. Gjennomsnittlig nettleiepris går derfor opp med 2 øre/kWh fra 1.1.2023, en økning på 3,9%. Dette er likevel betydelig mindre enn den generelle prisstigningen i 2022 på 6,5%.

Redusert forbruksavgift i første kvartal slår positivt ut for kundene

Stortinget har vedtatt å redusere forbruksavgiften på elektrisk kraft fra årsskiftet. For månedene januar t.o.m. mars blir avgiften 9,16 øre/kWh, en nedgang på 6,5 øre/kWh.   Kundene til Elmea vil derfor få en lavere pris på nettleie forbruk fra 1. januar. Fra april settes avgiften opp til 15,41 øre/kWh igjen.

Strømstøtteordningen vil omfatte Nord-Norge for desember

Den gjennomsnittlige kraftprisen i NO4 (Nord-Norge) vil sannsynligvis overstige 70 øre for desember måned. Hvis det skjer, vil strømstøtteordningen tre i kraft for Elmea sine kunder, forteller Winther. Strømstøtten dekker 90 % av gjennomsnittlig kraftpris over 70 øre. For eksempel vil en gjennomsnittlig kraftpris på 1,33 kr/kWh i desember gi en strømstøtte på 57 øre/kWh. Informasjon om strømstøtteordningen er publisert på hjemmesiden til Elmea.

Kontakt

Arnt M. Winther (sign.)
Konsernsjef

Lofotkraft AS

Spørsmål rettes til Arnt Winther på mobil 911 50 537

Hva kan vi hjelpe deg med?