Arnt Winther konsernsjef

Pressemelding

Arnt M Winther adm dir Lofotkraft Foto: Tore Berntsen

Lofotkraft anker tingrettens dom i tvistesak

Vi mener tingrettens vurdering og begrunnelse er beheftet med grunnleggende svakheter, sier konsernsjef Arnt Winther i Lofotkraft. Lofotkraft anker derfor tingrettens dom i tvistesaken om forkjøpsrett til aksjer i Vesterålskraft.

-Etter en grundig gjennomgang av dommen mener vi tingretten har misforstått fakta på flere punkter, og at sentrale anførsler fra Lofotkraft ikke er drøftet, fortsetter Winther. 

Sortland kommune har ønsket å avvente dommen i tingretten før de tar stilling til eierstrategi for Vesterålskraft. – Selv om dommen nå er avsagt, har ikke Lofotkraft mottatt noen signaler fra Sortland kommune om hvilken utvikling de ønsker for selskapet, sier han videre. 

Vesterålskraft står overfor store utfordringer framover. Vestall skal gjennomføre betydelige investeringer i strømnettet, og Vesterålskraft Bredbånd vil møte tøffere konkurranse. – Det viktigste for oss er egentlig ikke hvor mange aksjer Sortland kommune eller vi eier. Det viktigste er at eierne nå blir enige om en strategi som setter selskapet i posisjon der det kan utvikle seg positivt både for kunder, eiere og ansatte avslutter han. Uten en god og tydelig eierstrategi for Vesterålskraft risikerer både Sortland kommune og Lofotkraft at våre verdier forringes. 

Kontaktperson:

Arnt Winther, mobil 911 50 537

Hva kan vi hjelpe deg med?