Arnt M. Winther, administrerende direktør i Lofotkraf

Pressemelding

Arnt M. Winther, administrerende direktør i Lofotkraft. Foto: Lofotkraft

Historisk investeringsløft sluttført

– Dette er historisk! Endelig er vi ferdige med Lofotkrafts største og viktigste løft gjennom historien, sier Arnt M. Winther, administrerende direktør i Lofotkraft.

Siden 2009 har Lofotkraft bygget ny 132 kV regionalnettlinje gjennom hele Lofoten, fra Kvitfossen til Solbjørn. Nå er siste del av den nye linja koblet på.  

– Dette øker selvsagt forsyningssikkerheten. Allerede nå er tallene klare: Antallet strømbrudd er betydelig redusert de siste årene, sier Arnt M. Winther.   

Lofotkraft har bygget seks nye trafostasjoner, reist 3051 tremaster, sju stålmaster, strekt 163 kilometer linje og nesten 100 km sjøkabler. I 2011 ble det også lagt nye sjøkabler ut til Værøy og Røst.  

Samfunnsoppdraget 

Lofotkrafts samfunnsoppdrag er å sikre strømforsyningen til innbyggerne og næringslivet i Lofoten. Det var tre grunner til å bygge nytt nett: 

  • Det gamle strømnettet var nedslitt. 
  • Innbyggerne og næringslivet i Lofoten kommer til å bruke mer strøm i årene som kommer. 
  • Den nye linja er konstruert for å tåle framtidens ekstremvær og dermed redusere risikoen for strømbrudd. 

Ikke utbytte 

Utbyggingen har kostet 1,7 milliarder kroner. Lofotkrafts eiere, de seks kommunene i Lofoten, har ikke tatt ut utbytte fra nettselskapet i årene den nye linja har blitt bygget, fordi de prioriterer sikker strømforsyning.  

Næring og bolyst 

– Dette har vært et stort og komplisert oppdrag. Da vi startet utbyggingen i 2009, hadde vi analysert behovet for de neste 50 årene. Vi la til grunn forbruksutviklingen, og klimaendringer med mer ekstremvær. Så langt har våre prognoser slått til, sier daglig leder i Lofotkraft, Pål Martinussen. 

Ekstremvær 

Den nye linja er ferdig, men Lofotkrafts samfunnsoppdrag fortsetter. 

– Lofoten er en region med krevende topografi, mye vind og snø. Vår solide organisasjon og våre kompetente medarbeidere skal fortsette å trygge hverdagen og investere i framtiden for innbyggerne og næringslivet i hele Lofoten. Men med framtidas ekstremvær, kan vi aldri garantere sikker strøm 24 timer i døgnet, 365 dager i året, sier Arnt M. Winther. 

Klima 

Verden står foran store utfordringer og endringer. Globalt, nasjonalt og lokalt skal klimagassutslippene reduseres betydelig i årene som kommer.  

– Vi i fornybarnæringen er en viktig del av løsningen. Elektrifisering innenfor flere sektorer er viktig både for næringsutvikling, innbyggerne, regionens omdømme og for klima, sier Winther. 

Elektrifisering 

Lofoten er en region i vekst. Innbyggerne og næringslivet kommer til å bruke mer strøm i årene som kommer. 

 – Lofotkraft er godt forberedt på elektrifiseringen av regionen. Det nye regionalnettet er bygget for å stå i 50 år, og er dimensjonert for elektrifisering og forventet økt forbruk, sier Pål Martinussen. 

Solid organisasjon  

– Å bygge nytt nett, samtidig som vi drifter strømnettet, har til tider vært krevende. Men gjennom flere år har en solid organisasjon, kompetente og fleksible ansatte, og mange solide og dyktige leverandører, vist at dette kan vi, sier Arnt M. Winther, administrerende direktør i Lofotkraft. 

Spørsmål rettes til undertegnede på telefon nr: 911 50 537. 

Arnt M. Winther 
Adm. Direktør 

Lofotkraft AS 

Hva kan vi hjelpe deg med?