Konsernsjef Arnt Winther

Pressemelding

Konsernsjef Arnt Winther. Foto Tore Berntsen, Visualdays

Generalforsamling Lofotkraft AS

26. mai 2023 er det avholdt generalforsamling i Lofotkraft AS. Regnskap med noter og styrets beretning for 2022 ble enstemmig godkjent. Generalforsamlingen i Lofotkraft AS vedtok et utbytte på MNOK 17.

Følgende ble enstemmig valgt til styremedlemmer i konsernstyret i Lofotkraft AS:

Fra Vågan kommune:

Bjørga Delp med Lena Hamnes som vara (2 år)

Jann Arne Bardo med Berhild Rønning som vara (1 år)

Fra Vestvågøy kommune:

EvaKarin Busch med Anne Sand som vara (2 år)

Søren Fredrik Voie med Magnus Ellingsen som vara (1 år)

Fra Flakstad kommune:

Niilo Nissinen med Stein Iversen som vara (1 år)

Fra Moskenes kommune:

Hartvik Magnus Sverdrup med Lillian Rasmussen som vara (2 år)

Fra Værøy kommune:

Leif-Roger Røstgård med Børge Andreassen som vara (2 år)


Fra Røst kommune:

Harjeet Jassal med Elisabeth Mikalsen som vara (1 år)

Ansatterepresentanter:

Katrine Skjerpan (1 år)

Julie Nilssen (1 år)

Kim-Andre Hansen (1 år)

Styreleder: Jann Arne Bardo

Nestleder: Søren Fredrik Voie

Arnt M. Winther (sign.)
Adm. Direktør
Lofotkraft AS

Spørsmål rettes til Arnt Winther på mobil 911 50 537

Hva kan vi hjelpe deg med?