Administrasjonsbygg Vorsetøya (2)

Pressemelding

Generalforsamling i Lofotkraft Holding AS

Generalforsamlingen i Lofotkraft Holding AS har i dag 20. mai enstemmig godkjent årsregnskap 2021 med noter og beretning.

Generalforsamlingen vedtok et utbytte på MNOK 16. Navneendring for konsernets morselskap ble også godkjent, og Lofotkraft Holding AS vil nå endre navn til Lofotkraft AS.

Følgende ble enstemmig valgt til styremedlemmer i konsernstyret i Lofotkraft Holding AS:

Fra Vågan kommune:

Bjørga Delp med Lena Hamnes som vara (1 år)

Jann Arne Bardo med Berhild Rønning som vara (2 år)

Fra Vestvågøy kommune:

EvaKarin Busch med Anne Sand som vara (2 år)

Søren Fredrik Voie med Magnus Ellingsen som vara (1 år)

Fra Flakstad kommune:

Niilo Nissinen med Stein Iversen som vara (2 år)

Fra Moskenes kommune:

Hartvik Magnus Sverdrup med Lillian Rasmussen som vara (1 år)

Fra Værøy kommune:

Leif-Roger Røstgård med Børge Andreassen som vara (1 år)

Fra Røst kommune:

Geir-Børre Johansen med Harjeet Jassal som vara (2 år)

Ansatterepresentanter:

Katrine Skjerpan (2 år)

Julie Nilssen (2 år)

Kim-Andre Hansen (2 år)

Jan Arne Bardo ble valgt som styreleder, og Søren Fredrik Voie som styrets nestleder.

Arnt M. Winther (sign.)
Adm. Direktør

Lofotkraft AS

Spørsmål rettes til Arnt Winther på mobil 911 50 537.

Hva kan vi hjelpe deg med?