Foto: Ole Osland

Pressemelding

Foto: Ole Osland

Går sammen om ladeløsninger for mindre båter og havner i Lofoten

Lofotkraft Muligheter AS og Plug AS har siden høsten 2021 samarbeidet i prosjektet ZeroKyst om utvikling av landstrøm og ladeløsninger for maritimt bruk, med Lofoten som utgangspunkt. Nå etablerer de et felles selskap for å bidra til raskere elektrifisering og utbygging i fiskeri- og fritidshavner.

 

Starter i Lofoten

I Norge dominerer elbiler nybilsalget, og i mange år har det vært fokus på å få et godt nettverk av ladestasjoner for el-biler. Til nå har det vært mindre snakk om å få etablert gode løsninger langs kysten.

-Stadig flere fiskebåter installerer batteriløsninger om bord. Skal vi få ned utslippene fra denne sektoren, må de også kunne lades på ren strøm.  Vi ser også at det kommer elektriske fritidsbåter. Vi vil være med å legge til rette for gode og effektive løsninger, både for de med hjemmehavn i Lofoten og de som er på besøk, sier Arnt M. Winther, adm. direktør i Lofotkraft.

I dag står maritimt drivstoff for 20% av petroleumsforbruket i Norge.

-Plug sin ambisjon er å sette fart på omleggingen til fossilfrie løsninger innen maritim sektor, gjennom å tilby landstrøm og lading ved kai. Gjennom samarbeid med lokale partnere som Lofotkraft Muligheter, kan vi komme raskere i gang, uttaler Maria Bos, daglig leder i Plug.

Om Plug og Lofotkraft Muligheter

 

Om Lofotkraft

 https://www.lofotkraft.no/

 

Om Plug

Plug har som målsetning å sette fart på utbygging av den nødvendige infrastrukturen for at både store skip og mindre båter kan benytte seg av nullutslippsløsninger når de ligger til kai. Sentralt i vår modell står langsiktig samarbeid og partnerskap. Vi samarbeider med ledende leverandører for å få den beste landstrømteknologien. Les mer om Plug her.

 

Kontaktpersoner

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Arnt M. Winther, adm.dir. Lofotkraft. Mobil 911 50 537 arnt.winther@lofotkraft.no

Maria Bos, daglig leder Plug. Mobil 975 78 136, maria.bos@plugport.no

Hva kan vi hjelpe deg med?