personer fra Plug Nord

Pressemelding

Etablering av Plug Nord

Etablerer Plug Nord – samarbeid for raskere elektrifisering av havner i nord.

Denne uka signerte Lofotkraft Muligheter AS, Nordkraft Prosjekt AS, Andøy Energi Holding AS, Trollfjord AS og Plug AS en avtale om å samarbeide for å utvikle tilbud om landstrøm, lading og annen miljøvennlig energi i havner i Nord-Norge gjennom et felles selskap Plug Nord. Samarbeidet gjennom Plug Nord skal bidra til raskere elektrifisering av havner i nord.

Regionalt samarbeid  

–Vårt mål er å bidra til å øke farten på utbygging av landstrøm i nordnorske havner, sier de nye samarbeidspartnerne.  

Flere av de større havnene i området har konkrete planer for utvikling og etablering av landstrømanlegg.  

 – Vi kjenner de lokale forholdene, og ønsker å være en god samarbeidspartner som kan være med å løse utfordringene som havnene står overfor, etter hvert som elektrifisering skyter fart» sier Barry Larsen, adm. dir i Trollfjord AS og en av de regionale aktørene. 

Verdiskaping og kompetansebygging lang kysten 

Plug har base i Bergen, og har allerede lang erfaring med utbygging og drift av landstrømsanlegg flere steder i Norge. Plug vil bidra med både kompetanse og kapital inn i det nye samarbeidet.   

–Jeg har stor tro på at det å kombinere lokalkunnskap, relasjoner og kompetanse med Plugs erfaring på å prosjektere, bygge, eie og drifte infrastruktur for landstrøm og ladestrøm, vil kunne gi raske og gode resultater, sider daglig leder i Plug, Maria Bos.   

 De fire selskapene fra Lofoten, Vesterålen og Hålogaland som er med i samarbeidet fra start, vil etablere et felles eierselskap.  Det nye regionale selskapet vil eie 50% i Plug Nord.  

–Samtidig som vi bidrar til det grønne skiftet, vil vi også bidra til verdiskaping lokalt, sier Arnt M. Winther, adm.dir i Lofotkraftkonsernet.  

–Som den viktigste sjømatregionen i Norge, er det naturlig at vi går i front og bidrar til grønn energiomstilling innen maritim transport, uttaler Kjell-Are Johansen, adm.dir. i Andøy Energi Holding  

Viktig klimatiltak 

Transport står for 33 % av klimagassutslippene i Norge, og trafikk til sjøs er ikke noe unntak. Sjøfarten er nødt til å kutte sine utslipp, og gå over til utslippsfrie løsninger skal Norge nå målet om 55 % reduksjon i utslippene innen 2030.  Da trengs tilgang til landstrøm og ladeanlegg i havnene.  Investeringene er store, prosjektene er komplekse og det er mange nye problemstillinger å ta stilling til for de som er først ute med å etablere anlegg.  

 –Vi ser at vi har mye å tilføre hverandre, og dette skal vi bygge videre på, for å akselerere omlegginga som vi vet må komme, sier Jon Ingebrigtsen, prosjektdirektør i Nordkraft Prosjekt.  

For mer informasjon, vennligst kontakt 

Arnt M. Winther, adm.dir. Lofotkraft Holding. Mobil 911 50 537 arnt.winther@lofotkraft.no 

Ida Texmo Prytz, nettdirektør, HLK nett. Mobil 415 59 406, ida.prytz@hlk.no 

Kjell-Are Johansen, adm.dir, Andøy Energi. Mobil 992 36 700, kjell-are.johansen@andoy-energi.no 

Barry Larsen, adm.dir, Trollfjord. Mobil 901 73 831, barry@trollfjordkraft.no

Maria Bos, daglig leder. Mobil 975 78 136, maria.bos@plugport.no 

Om Lofotkraft  

Om Nordkraft  

Om Andøy Energi  

Om Trollfjord  

Om Plug 

Plug har som målsetning å sette fart på utbygging av den nødvendige infrastrukturen for at både store skip og mindre båter kan benytte seg av nullutslippsløsninger når de ligger til kai. Sentralt i vår modell står langsiktig samarbeid og partnerskap. Vi samarbeider med ledende leverandører for å få den beste landstrømsteknologien. Les mer om Plug her

Hva kan vi hjelpe deg med?