bilde av statsrådene Iselin Nybø, næringsminister og Guri Melby, kunnskaps- og integreringsminister.

Pressemelding

Hele konsortiet samlet med statsrådene Iselin Nybø, næringsminister og Guri Melby, kunnskaps- og integreringsminister.

120 millioner til grønn omstilling i sjømatnæringen – Lofoten blir spydspiss i teknologiskiftet

Prosjektet ZeroKyst ble i dag bevilget 120 millioner kroner gjennom Grønn Plattform-ordningen. Med det blir Lofoten sentral i fremtidens utslippsfrie sjømatnæring. Her er pressemeldingen fra Zero Kyst 6. september:

En stor gruppe selskap skal utvikle og  fase inn lav- og nullutslippsløsninger. Prosjektet ZeroKyst ble i dag bevilget 120 millioner kroner gjennom Grønn Plattform-ordningen. Med det blir Lofoten sentral i fremtidens utslippsfrie sjømatnæring.

–  Med ZeroKyst skal vi styrke norsk verdiskaping og eksport gjennom grønn vekst. Vi skal demonstrere at både nye og eksisterende fartøy i sjømatnæringen kan bli utslippsfrie, og bidra til 50 % utslippskutt fra fiskeri- og havbruksfartøy innen 2030, forteller Erik Ianssen, som skal lede ZeroKyst-prosjektet.

Konsortiet består av 12 industri- og forskningspartnere fra hele verdikjeden.

– Lofoten blir med dette en innovasjonsarena og en internasjonal spydspiss i utviklingen av helhetlig omlegging til fossilfri drift av fartøy for fiskeri- og oppdrettsnæringen, sier Ianssen. Prosjektet ledes av Selfa Arctic AS, og er organisert gjennom fornybarklyngen RENERGY.

Hele 10 båter skal bygges og bygges om de neste tre årene, mange av disse hos Ballstad Slip i Lofoten:

-Vi har over 100 års erfaring som serviceverft for kystfiskeflåten og installasjon av fremdriftssystemer har vært og er en stor del av det vi holder på med. Sammen med dyktige aktører i ZeroKyst skal vi bidra til å gjøre fiskeflåten mer bærekraftig. Vi er «ladda» og klare til å ta fatt på den spennende og viktige  oppgaven, uttaler Roger Abrahamsen, daglig leder ved Ballstad Slip AS.

-Når båtene kommer med elmotor eller drives på hydrogen, må vi ha lade- og fylleinfrastrukturen på plass. Vi skal spesielt bidra til å teste løsninger for denne delen av verdikjeden, sier Arnt M Winther, konsernsjef i Lofotkraft Holding AS.

I prosjektet skal det etableres produksjon av hydrogen både i Lofoten og på Vannøya.

– Flakstad kommune er pådriver for havneutvikling og klimatilpasning som kan gi kystflåten ny konkurransekraft inn i det grønne skiftet, sier prosjektleder Kurt Atle Hansen i Flakstad kommune.

Ordfører Trond Kroken i Flakstad vektlegger miljøsatsing og teknologi som viktig fremtidsstrategi for næringsutvikling og lokalsamfunn:

– Gjennom ZeroKyst vil Flakstad kommune være modell for klimavennlig kystfiske og sjøtransport.

-Vekststrategien Lofoten De Grønne Øyene 2030 peker på at det offentlige og private næringslivet sammen må utvikle og realisere løsningene for å bygge grønn konkurransekraft og framtidas arbeidsplasser. Det er en viktig drivkraft for grønn omstilling i regionen når aktører fra Lofoten tar en lederrolle nasjonalt og internasjonalt i å utvikle og demonstrere løsninger for ei utslippsfri kystnæring for framtida, uttaler Remi Solberg, leder i Lofotrådet og ordfører i Vestvågøy.

Vi skal vise at det går an – innen høsten 2023 skal lavutslipp og nullutslipp energiløsninger være det kystnæringene tenker på når båter og flåter skal moderniseres eller bygges nytt, er det ambisiøse målet fra partnerne.

Fra den offisielle tildelingen til Zero Kyst. Fra venstre Kurt Atle Hansen, Flakstad kommune, Roger Abrahamsen, daglig leder Ballstad Slip AS, Randi Lervik, prosjektleder Lofotkraft Muligheter AS.

44 prosjekter konkurrerte

Det var hard konkurranse om potten på 1 milliarder kroner i Grønn Plattform-ordningen, som Forskningsrådet, Siva, Enova og Innovasjon Norge står bak. Totalt var det 44 prosjekter fra hele Norge som søkte om støtte.

Internasjonalt anerkjente teknologi- og forskningsmiljøer, som Siemens Energy, Plug, SINTEF og NTNU, er med i ZeroKyst-konsortiet. Lofotkraft Muligheter AS, Ballstad Slip AS og Flakstad kommune er blant samarbeidspartnerne i utbyggingen av pilotanlegg med fartøy og infrastruktur i Lofoten.  

Å komme gjennom et så smalt nåløye er en viktig anerkjennelse av at både prosjektet og de som skal gjennomføre er bunnsolide og har gjennomføringsevne, sier Remi Solberg som er leder av Lofotrådet

– Vi har alle et felles ønske om å bygge kompetanse og næringsutvikling i kystmiljøene, og bidra til at null- og lavutslippsløsninger innen sjømatnæringen blir akseptert og gjennomført i årene fremover. Markedsmulighetene er enorme, og dette er bare starten, sier Olav Rygvold, styreleder i fornybarklyngen RENERGY.

– Vår løsning er å tenke helhetlig – både bygge nye, bygge om, og samtidig bygge ut infrastruktur for lading og fylling. Ved å starte med mindre fartøysegmenter vil blant annet få realisert hydrogen som maritimt drivstoff enda raskere . Bevilgningen fra Grønn Plattform bidrar derfor til å ytterligere akselerere det grønne skiftet i blå sektor, sier Olav Rygvold, styreleder i fornybarklyngen RENERGY.

Økt kompetanse gir fortrinn

ZeroKyst-prosjektet består av en industridel og en kompetansedel. Industridelen består blant annet av å utvikle drivlinje, fartøy og infrastruktur, mens kompetansedelen blant annet skal forske på miljø og sikkerhet for å utvikle langsiktige, trygge og energieffektive hydrogenelektriske løsninger. Mens Selfa Arctic AS leder industridelen, er det SINTEF Energi som har ansvaret for kompetansedelen.

– Ny kunnskap og utprøving av teknologier og løsninger er avgjørende for å akselerere det grønne skiftet, sier Eirill Bachmann Mehammer, forsker ved SINTEF Energi.

ZeroKyst-prosjektet inneholder flere innovasjoner innen energi og andre fagfelt, deriblant verdens første anlegg for mobil energiforsyning av sitt slag. Sammen med NTNU skal SINTEF også utvikle en helhetlig plan for hydrogenforsyning og ladeinfrastruktur langs norskekysten.

– Forskningen vil gi økt kompetanse og kunnskap som gjøres åpent tilgjengelig. For norske aktører blir dette et viktig konkurransefortrinn innen utviklingen av morgendagens utslippsfrie løsninger, sier Bachmann Mehammer.

Kontaktinformasjon for pressen

 • Erik Ianssen, Hymatech/Selfa Arctic | 909 22 915
 • Olav Rygvold, RENERGY | 920 85 743
 • Eirill Bachmann Mehammer, SINTEF | 405 51 236

Prosjektpartnerne i ZeroKyst

 • Selfa Arctic AS (Prosjektansvarlig)                 | Skipsbygger
 • Hymatech AS | Teknologileverandør
 • Øra AS | Fiskebåtrederi, eier av el-sjarken «Karoline»
 • Ballstad Slip AS | Verft for kystfiskeflåten
 • Plug Holding AS | Landstrømselskap
 • Lofotkraft Muligheter AS                 | Elektrifiseringsselskap
 • Siemens Energy AS                 | Teknologileverandør
 • SINTEF (Energi/Ocean/Industri/Helgeland) | Forskningsinstitutt
 • RENERGY – Renewable Energy Cluster | Næringsklynge
 • NTNU | Universitet
 • Flakstad kommune                 | Fiskerikommune
 • H2 Marine AS / Greenstat                 | Energi- og infrastrukturleverandør

Hva kan vi hjelpe deg med?