PRESSEMELDING

LOVE

Konsernstyret i Lofotkraft/Vesterålskraft har vedtatt å anbefale eierkommunene å arbeide videre med en fusjon av nettselskapene og bredbåndselskapene i Vesterålskraft og Lofotkraft. – Dette er en helt nødvendig beslutning for å bevare lokal kontroll og eierskap til verdiene som nettselskapene representerer, sier adm direktør Arnt M. Winther/Halvard S. Pettersen i Lofotkraft/Vesterålskraft.

Det er varslet vesentlige forandringer i organiseringen av det norske kraftnettet, med en kraftig økning av den sentrale nettleien og en svekkelse av posisjonen til små selskaper som Vesterålskraft og Lofotkraft.
– På bakgrunn av de overordnede utviklingstrekkene, og de endringene som myndighetene varsler, har det vært bred enighet innenfor administrasjonen, med de tillitsvalgte og i styrene i begge selskaper at en etablering av et større nettselskap vil være positivt for begge parter, sier Winther/Pettersen.

Samtidig som rammevilkårene endres og nettleien presses i været, står selskapene overfor store investeringer for å kunne opprettholde en god beredskap og forsyningssikkerhet.
– Ved å gå sammen i en enhet vil vi ha styrke til å legge føringene for videreutviklingen av en samfunnskritisk infrastruktur i vår region. Vi tror det er den beste måten for å sikre fellesskapets verdier, sier Winther/Pettersen.
I utredningsarbeidet er det lagt til grunn at det ikke skal følge oppsigelser som en konsekvens av sammenslåingen, samtidig som de lokale kompetansemiljøene i Lofoten og Vesterålen skal bevares. Nettselskapets hovedkontor er foreslått lagt til Svolvær, mens bredbåndselskapets hovedkontor foreslås lokalisert til Sortland.
– Eierforholdene baseres på de verdiene som inngår ved fusjonen. Samtidig er det utredet muligheten for å slippe inn nye eiere, dersom dagens eiere ønsker å realisere noe av sin kapitalbinding. Det siste har ikke vært noe premiss, men her kan eierkommunene ha ulike ønsker. For oss har det avgjørende vært å kunne skissere hvordan disse selskapene kan fortsette å spille den viktige rollen de gjør for befolkningen i Vesterålen og Lofoten, sier Winther/Pettersen.

Styrene i respektive selskaper tilrår eierne at endelig beslutningsgrunnlag for sammenslåing utredes så raskt som mulig. Det planlegges at de ni eierkommunene kan ha grunnlag for en endelig beslutning i løpet av 2.kvartal 2016.

For ytterligere kommentarer:

Lofotkraft:
Adm direktør Arnt M Winther 911 50 537
Styreleder Søren Fredrik Voie 959 32 343
Vesterålskraft:
Adm direktør Halvard S Pettersen 482 97 939
Styreleder Viggo Johnsen 971 69 662

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.