Pressemelding – prosjektleder elektrifisering

Pressemelding – prosjektleder elektrifisering

Lofotkraft styrker satsingen på elektrifisering i Lofoten. 

Lofotkraft ønsker å bidra til økt elektrifisering i Lofoten. Dette handler om å utvikle infrastruktur og tjenester som er til det beste for næringslivet og innbyggerne i Lofoten – og som bidrar til utvikling av smarte, effektive og bærekraftige samfunn​. Skal vi nå FNs 1,5-gradders mål er det helt nødvendig med større tempo i overgangen fra fossil til utslippsfri energibruk, også i Lofoten.

For å styrke konsernets satsing på elektrifisering er nå Randi Lervik engasjert som prosjektleder for «Lofoten – de grønne øyene». Lervik tiltrer 1. september.

-Vi er svært fornøyd med ansettelsen av Randi Lervik i denne viktige funksjonen, sier Arnt M Winther, adm.dir. Lofotkraft. Lervik kommer fra stillingen som sekretariatsleder for Lofotrådet. Hun har bred erfaring fra prosjekter og prosesser som inkluderer offentlig administrasjon, næringsliv og politikere, og har et omfattende nettverk. Dette blir nyttig i den fasen elektrifiserings-prosjektet nå går inn i.

-I startfasen vil vi blant annet kartlegge bransjer og bedrifter som ønsker å bidra i utviklingen av elektrifisering i Lofoten. Mange aktører andre steder i landet har allerede erfart at det er økonomisk lønnsomt å satse på elektrifisering, sier Winther.

 -Transportsektoren er den største kilden til klimagassutslipp i Norge. Transport både til sjøs, på vei og i lufta vil derfor være naturlige bransjer å se på.  Men vi tror også at elektrifisering vil være interessant for reiselivet i Lofoten. Framtidens turister kommer til å etterspørre «grønne» produkter og tjenester i langt større grad enn i dag, og elektrifisering kan derfor gi bedriftene et viktig konkurransefortrinn, sier han videre.

​Lervik ser fram til å starte opp i september. Hun har jobbet mye med prosjekter innenfor fornybar energi og utvikling av klimavennlige løsninger i Lofotrådet. – Jeg syns det er flott at Lofotkraft nå ønsker å bli en sterk og samlende aktør som kan bidra til elektrifiseringen i Lofoten. -Erfaringen fra Lofotrådet er at myndighetene prioriterer å finansiere prosjekter der næringsliv, forskningsmiljø og offentlige etater går sammen om å utvikle gode fornybar-løsninger, sier Lervik.

-Et viktig mål for prosjektet er å etablere modeller som kan kvalifisere for økonomisk støtte fra myndighetene, sier Winther. Prosjektet skal kjøres i Lofotkraft Muligheter AS, som er et datterselskap i Lofotkraft Holding AS. -Denne typen forretningsutvikling må flyttes ut av nettselskapet.  Lofotkraft AS er en monopolvirksomhet, som skal kun skal bygge og drifte strømnettet i Lofoten. Elektrifiserings-prosjektet vil derfor ikke påvirke nettleieprisene, sier Winther.

 

Ytterligere informasjon:

Arnt M Winther, adm.dir. Lofotkraft AS, mobil 911 50 537

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.