PRESSEMELDING – INVESTERINGER OG NETTLEIE 2016

Konsernstyret i Lofotkraft vedtok i møte fredag 11.desember investeringsplanene for konsernet for 2016. Investeringsplanene er omfattende og det legges opp til et høyt ambisjonsnivå. Totalt er det vedtatt investeringer for konsernet for i underkant av 290 millioner kroner. For de ulike selskap i konsernet fordeler disse seg som følger:

  • Lofotkraft AS (nettselskapet) 273,3 mill. som for det meste utgjør rehabilitering av linjenettet i ulike deler av Lofoten
  • Lofotkraft Produksjon AS 2,4 mill.
  • Lofotkraft Bredbånd AS, 14,1mill. til videre utbygging og oppgradering av fiber bredbånd i Lofoten

Konsernet følger med dette sin vedtatte plan om fornying og oppgradering av elektrisitetsnettet, kraftproduksjon og arbeidet med utbygging av høyhastighets fibernett i Lofoten. Nettselskapet vil i løpet av 2016 ferdigstille hovedforsyningslinjen til Lofoten mellom Kvitfossen og Kanstadbotn, og avhende den til Statnett. Videre vil Statnett betale sin del av investeringen i nye Kvitfossen koblingsstasjon, og i tillegg vil Lofotkraft motta anleggsbidrag for anlegg initiert av egne kunder. Total er dette beregnet å utgjøre en inntekt på 272,5 mill. kr. Lofotkraft hever nettleien med 6,0 øre kWh fra og med 1. januar 2016. Gjennomsnittlig nett tariff blir da 47,5 øre/kWh. Økningen i nettleie skyldes:

  • Egne investeringer i oppgradering av elektrisitetsnettet i Lofoten, herunder bygging av ny hovedforsyningslinje til Lofoten mellom Kvitfossen og Kanstadbotn. Økningen utgjør 4 øre/kWh. Økningen kunne vært unngått dersom Olje- og energidepartementet hadde vedtatt å innlemme Lofotringen i sentralnettet fra 1.1.2015, slik Lofotkraft hadde søkt om.
  • Redusert bevilling fra utjevningsordningen over statsbudsjettet. Kundene i Lofoten mottok i 2015 vel 8 mill. kr i støtte for utjevning av nettleien. Formålet med tariffstøtten fra Staten er å redusere nettariffene til nettkundene tilknyttet distribusjonsnettet i områder av landet med høye kostnader ved distribusjon av elektrisk kraft. Midler til ordningen bevilges over Statsbudsjettet. I 2015 kom ordningen våre kunder til gode ved at Lofotkraft satt ned nettleieprisen med 2 øre/kWh fra året før. I forslag til budsjett 2016 fremmet av regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF er tariffstøtten satt til 20 mill kr. Dette er en reduksjon fra fjoråret på 20 mill kr, og medfører at kundene i Lofoten faller utenfor ordningen. Nettleien må av den grunn økes med 2 øre/kWh.

En økning i nettleien med 6 øre/kWh utgjør for en husholdningskunde med et årsforbruk på 20 000 kWh 1200 kr pr år. I tillegg har Regjeringen besluttet å øke forbruksavgiften med 1,5 øre kWh fra 1. januar 2016. Dette utgjør for en for en husholdningskunde med et årsforbruk på 20 000 kWh, 300 kr pr år.

Spørsmål rettes til undertegnede på telefon nr: 911 50 537.

Arnt M. Winther(sign.)
Adm. Direktør Lofotkraft AS

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.