Pressemelding: Investeringsplaner og nettleie 2013

Pressemelding, 07. desember 2012 Sist oppdatert fredag 07. desember 2012 12:55

Investeringer
Konsernstyret i Lofotkraft vedtok i møte fredag 7. desember investeringsplanene for konsernet for 2013. Investeringsplanene er omfattende og de nest høyeste i selskapets historie.

Totalt er det vedtatt investeringer for konsernet på ca. 220 millioner kroner. Av dette beløpet vil forventet bidrag fra Nordland Fylkeskommune vær på ca. 19 millioner kr i forbindelse med samarbeidsprosjekter med bygging av fibernett i Lofoten. Det vil si at konsernet Lofotkraft for 2013 selv skal finansiere investeringer for 201 millioner kr.   For de ulike selskap i konsernet fordeler disse seg som følger:

  • Lofotkraft AS (nettselskapet) 178 mill.kr. som for det meste utgjør rehabilitering av linjenettet i ulike deler av Lofoten
  • Lofotkraft Produksjon AS 12,5 mill. kr. hvor hoveddelen går til oppgradering av eksisterende anlegg og dammer
  • Lofotkraft Bredbånd AS, 10,5 mill., til videre utbygging av fiber bredbånd i Lofoten

Konsernet følger med dette sin vedtatte plan om fornying og oppgradering av elektrisitetsnettet, kraftproduksjon og arbeidet med utbygging av høyhastighets fibernett i Lofoten.

Nettkundene i Lofotkraft får tildelt 13,5 mill. kr i tariffstøtte i 2012

Som en følge av de høye investeringene i elektrisitetsnettet skulle nettleien heves i 2013. Lofotkraft har en gjennomsnittlig nett tariff på 39,2 øre/kWh i 2012 ut til kundene, etter at selskapet mottok støtte over statsbudsjettet for utjevning av nettariffen på 11,5 mill. Uten støtte skulle denne vært på 42,2 øre/kWh. Lofotkraft har mottatt varsel fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), om at nettkundene i Lofoten er berettiget til å motta tariffstøtte også i 2013.

Formålet med tariffstøtten fra Staten, er å redusere nettariffen til kundene tilknyttet distribusjonsnettet. Dette i områder av landet med høye kostnader ved distribusjon av elektrisk kraft. Midler til ordningen bevilges over Statsbudsjettet. I 2013 har Regjeringen samlet bevilget 120 mill. kr i tariffstøtte (det samme som i 2012).

Det fremgår av varslet fra NVE at nettkundene i Lofoten er tildelt 13,5 mill. kr i tariffstøtte for 2013 (økning på 2 mill. kr. fra 2012)

Tariffstøtten skal uavkortet komme nettkundene til gode og medfører at vår nettleie i 2013 i gjennomsnitt er 3,6 øre/kWh lavere enn hva den ville ha vært uten tariffstøtten. Gjennomsnittlig nettleie som skulle vært hevet ytterligere fra 42,2 øre/kWh på grunn av høye investeringer, men holdes på grunn av tilskuddet uendret og blir i gjennomsnitt 39,2 øre/kWh også i 2013.

Mottatt varslet fra NVE bygger på foreløpige beregninger. Det vises til NVEs hjemme side for ytterligere informasjon i sakens anledning (https://www.nve.no/no/Kraftmarked/Regulering-av-nettselskapene/Tariffutjevning/).

 

Dette er meget gledelig og Lofotkraft håper at denne posten på statsbudsjettet beholdes på dette nivået, slik at innbyggerne i Lofoten også i fremtiden oppnår denne reduksjonen av nettleien. Dersom denne reduseres eller faller bort vil det medføre en økning av nettariffen fra og med 2014 slik prognosen ser ut i dag.

Arnt M. Winther

 

(sign.)
Adm. Direktør

Lofotkraft AS

Spørsmål rettes til undertegnede på telefon nr: 911 50 537.

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.