Pressemelding investeringer og nettleie Lofotkraft

Konsernstyret i Lofotkraft vedtok i møte fredag 14.desember investeringsplanene for konsernet for 2019.

Investeringsplanene er en videreføring av vedtatte strategier og planer, og en videreføring av allerede oppstartede prosjekter. Totalt er det vedtatt investeringer for konsernet for i underkant av 290 millioner kroner. For de ulike selskap i konsernet fordeler disse seg som følger:

  • Lofotkraft AS (nettselskapet) 263 mill., som for det meste utgjør rehabilitering av linjenettet i ulike deler av Lofoten
  • Lofotkraft Produksjon AS 4,6 mill.
  • Lofotkraft Bredbånd AS, 17,7 mill. til videre utbygging og oppgradering av fiber bredbånd i Lofoten

Konsernet følger med dette sin vedtatte plan om fornying og oppgradering av elektrisitetsnettet, kraftproduksjon og arbeidet med utbygging av høyhastighets fibernett i Lofoten.

Nettselskapet vil i løpet av 2019 blant annet videreføre arbeidet med bygging av ny regionalnettlinje mellom Kleppstad og Kvitfossen, samt bygge ny trafostasjonen i Osan.

På tross av høye investeringer og at sentralnettstariffen øker med 1 øre/kWh (avgift til Statnett for å være tilknyttet sentralnettet), holder Lofotkraft AS nettleien uendret fra 2018.

 

Arnt M. Winther

 (sign.)
Adm. Direktør

Lofotkraft AS

 

Spørsmål rettes til undertegnede på telefon nr: 911 50 537, eller kunde- og kommunikasjonssjef Siri Sund på telefon nr: 909 61 141

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.