PRESSEMELDING – INVESTERINGER OG NETTLEIE 2020

PRESSEMELDING – INVESTERINGER OG NETTLEIE 2020

Konsernstyret i Lofotkraft vedtok i møte fredag 13. desember investeringsrammene for konsernet for 2020. 

Investeringsplanene er en videreføring av vedtatte strategier og planer, og en videreføring av pågående prosjekter. Totalt er det vedtatt en investeringsramme for konsernet på 226millioner kroner. For de ulike selskap i konsernet fordeler disse seg som følger:  

  • Lofotkraft AS (nettselskapet) 187 mill., som for det meste utgjør rehabilitering av linjenettet i ulike deler av Lofoten 
  • Lofotkraft Produksjon AS 7,7 mill. 
  • Lofotkraft Bredbånd AS 31,5 mill. til videre utbygging og oppgradering av fiber bredbånd i Lofoten 

Konsernet følger med dette sin vedtatte plan om fornying og oppgradering av elektrisitetsnettet, kraftproduksjon og arbeidet med utbygging av høyhastighets fibernett i Lofoten. 

Nettselskapet vil i løpet av 2020 blant annet videreføre arbeidet med bygging av ny regionalnettlinje mellom Fygle og Solbjørnferdigstille nytt kabelnett mellom Svolvær og Kabelvåg samt sette i drift den nye trafostasjonen i Osan. 

Lofotkraft øker nettleien i gjennomsnitt med 2,5 øre/kWh fra og med 1. januar 2020. Gjennomsnittlig nettleie-tariff blir da 54,4 øre/kWh (5,0 % prisstigning). Økningen i nettleie skyldes i hovedsak de store investeringene i nytt elektrisitetsnett i Lofoten 

For en husholdningskunde med et årsforbruk på 20 000 kWh vil økningen i nettleien utgjøre ca. 46 kroner per måned.  

 

Arnt M. Winther 

 (sign.) 
Adm. Direktør 

Lofotkraft AS 

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.