Pressemelding investeringer og nettleie 2018

Konsernstyret i Lofotkraft godkjente i møte fredag 15.desember investeringsplanene for konsernet for 2018. Investeringsplanene er også dette året omfattende, selv om de ikke er like store som for 2017. Totalt er det vedtatt investeringer for konsernet for i underkant av 244 millioner kroner. For de ulike selskapene i konsernet fordeler rammen seg som følger: 

  • Lofotkraft AS (nettselskapet) 223 mill. kr
  • Lofotkraft Produksjon AS 4,7 mill. kr
  • Lofotkraft Bredbånd AS 16,2 mill. kr til videre utbygging og oppgradering av fiber bredbånd i Lofoten 

Konsernet følger med dette sin vedtatte plan om fornying og oppgradering av elektrisitetsnettet, kraftproduksjon og arbeidet med utbygging av høyhastighets fibernett i Lofoten. 

Nettselskapet vil i løpet av 2018 starte arbeidet med ny regionalnettslinje mellom Kvitfossen, via Svolvær til Kleppstad, samt bygging av ny trafostasjon i Svolvær.

Videre vil prosjektet med montasje av smarte strømmålere med toveiskommunikasjon bli avsluttet i 2018, og det er beregnet vel 29 mill. kr til dette prosjektet. Ny 22 kV linje til Henningsvær vil endelig bli realisert. Denne har stått på investeringsbudsjettet både i 2016 og 2017, men har pga utfordringer med grunnerverv blitt utsatt.

Lofotkraft hever nettleien i gjennomsnitt med 2,2 øre/kWh fra og med 1. januar 2018. Gjennomsnittlig nettleie-tariff blir da 49,6 øre/kWh (4,6 % prisstigning). Økningen i nettleie skyldes i hovedsak økningen i kostnader for tilknytning til sentralnettet (2 øre/kWh). Dette skyldes de store investeringene som Statnett gjør i sentralnettet.

For en husholdningskunde med et årsforbruk på 20.000 kWh utgjøre økningen i nettleien med 2,2 øre/kWh 440 kr i året, eller ca. 37 kroner per måned. 

I tillegg har Regjeringen besluttet å øke forbruksavgiften med 0,26 øre/ kWh fra 1. januar 2018. Dette utgjør 52 kr i året for en husholdningskunde med et årsforbruk på 20 000 kWh.

 

Arnt M. Winther(sign.)
Adm. Direktør

Lofotkraft AS

 

Spørsmål rettes til undertegnede på telefon nr: 911 50 537.

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.