Pressemelding investeringer og nettleie 2017

Konsernstyret i Lofotkraft vedtok i møte fredag 16. desember investeringsplanene for konsernet for 2017. Investeringsplanene er omfattende, og det legges opp til et høyt ambisjonsnivå. Totalt er det vedtatt investeringer for konsernet for i underkant av 300 millioner kroner (inkludert 19 mill. som er forskuttert i desember 2016 for nye sjøkabler over Gimsøystraumen). For de ulike selskapene i konsernet fordeler disse seg som følger:

  • Lofotkraft AS (nettselskapet) 286 mill., som for det meste utgjør rehabilitering av linjenettet i ulike deler av Lofoten
  • Lofotkraft Produksjon AS 5,7 mill.
  • Lofotkraft Bredbånd AS, 15,3 mill. til videre utbygging og oppgradering av fiber bredbånd i Lofoten

Konsernet følger med dette sin vedtatte plan om fornying og oppgradering av elektrisitetsnettet, kraftproduksjon og arbeidet med utbygging av høyhastighets fibernett i Lofoten.
Nettselskapet vil i løpet av 2017 ferdigstille ny regionalnettlinje mellom Kleppstad og Fygle, samt oppgradere trafostasjonen på Kleppstad. Videre blir det bygget ny trafostasjon i Kvitfossen sammen med Statnett, som har overtatt hele Lofotringen. Det vil også i løpet av året blir oppstart i montasje av smarte strømmålere med toveiskommunikasjon, og det er for 2017 satt av vel 29 mill kr til dette. 2017 blir toppåret vedrørende investeringer, og investeringene i regional- og distribusjonsnettet vil dermed gå noe ned de kommende årene.

Lofotkraft hever nettleien med 1,5 øre kWh fra og med 1. januar 2017. Gjennomsnittlig nettleie-tariff blir da 49,00 øre/kWh (3,7 % prisstigning). Økningen i nettleie skyldes de store investeringene, og at Lofoten ikke kommer med på utjevningsordningen på statsbudsjettet. En økning i nettleien med 1,5 øre/kWh utgjør for en husholdningskunde med et årsforbruk på 20 000 kWh 300 kr pr år.

I tillegg har Regjeringen besluttet å øke forbruksavgiften med 0,32 øre kWh fra 1. januar 2017. Dette utgjør for en for en husholdningskunde med et årsforbruk på 20 000 kWh, 64 kr pr år.

 

Arnt M. Winther(sign.)
Adm. Direktør

Lofotkraft AS

Spørsmål rettes til undertegnede på mobilnr: 911 50 537.

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.