Pressemelding – generalforsamling i Lofotkraft Holding AS og Lofotkraft AS

Pressemelding – generalforsamling i Lofotkraft Holding AS og Lofotkraft AS

Det er i dag fredag 24. mai 2019 avholdt generalforsamling i Lofotkraft Holding AS og Lofotkraft AS. Regnskap med noter og beretning ble enstemmig godkjent i begge selskaper. Genralforsamlingen i Lofotkraft Holding AS vedtok et ordinært utbytte på kr. 10 mill. Det blir ikke tatt ut utbytte fra nettselskapet, Lofotkraft AS, som det ikke har vært gjort siden 2006.

 Følgende ble enstemmig valg til styremedlemmer i konsernstyret i Lofotkraft Holding AS:

 

 Fra Vågan kommune:

Jann Arne Bardo med Berhild Rønning som vara (1 år)

Bjørga Delp med Hugo Bjørnstad som vara (2 år)

 

Fra Vestvågøy kommune:

Søren Fredrik Voie med Anne Sand som vara (1 år)

Eva–Karin Busch med vara Magnus Ellingsen (2 år)

 

Fra Flakstad kommune:

Einar Benjaminsen med Stein Iversen  som vara (1 år)

 

Fra Moskenes kommune:

Lillian Rasmussen  med Anita Gylseth som vara (2 år)

 

Fra Værøy kommune:

Dagfinn Arntsen med Susan Berg Kristiansen med som vara (2 år)

 

Fra Røst kommune:

Tor Arne Andreassen med Lisa Jørgensen som vara (1 år)

 

Generalforsamlingen gjorde følgende gjenvalg verørende styreleder og nestleder:

Styreleder: Søren Fredrik Voie – enstemmig valgt

Nestleder: Jann Arne Bardo – enstemmig valgt

I tillegg er følgende valgt av og blant de ansatte til ansatterepresentanter i konserntyret:

Ole Hammer, Lofotkraft Produksjon AS

Kim – Andre Hansen, Lofotkraft AS

Arnstein Brendeford, Lofotkraft AS

 

Følgende ble gjenvalgt til styret i Lofotkraft AS:

Styreleder Søren F. Voie, Lofotkraft Holding AS

Nestleder Jan Arne Bardo, Lofotkraft Holding AS

Styremedlem Sverre S. Tysland, Lofotkraft Holding AS

Styremedlem Eyvind A. Holt, KLP
I tillegg er Egil Arne Østingensen og Håkon Kofstad valgt til ansatterepresentanter til styret i Lofotkraft AS av og blant de ansatte i selskapet.

 

Arnt M. Winther(sign.)
Adm. Direktør. Spørsmål rettes til undertegnede på telefon nr: 911 50 537

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.