PRESSEMELDING – ÅRSRESULTAT 2017

Konsernstyret i Lofotkraft har i dag den 4. mai i år behandlet regnskap og årsberetning for 2017.

Lofotkraft er et konsern med Lofotkraft Holding AS som morselskap. Aksjene i Lofotkraft Holding AS eies av kommunene i Lofoten med følgende fordeling: Røst 2%, Værøy 3%, Moskenes 6,5%, Flakstad 6,5%, Vestvågøy 41% og Vågan 41%. De operative virksomheter er organisert i datter- og deleide selskaper av Lofotkraft Holding AS.

2017 har vært preget av et meget høyt aktivitetsnivå og konsernet har totalt investert 367 millioner kroner. Av dette er det investert 332,5 millioner i komponenter i ledningsnett, 15,8 millioner kroner i utbygging av høyhastighets fiberbredbånd, 3,1 millioner i produksjonsvirksomheten, og 15,5 millioner kroner i øvrige virksomheter.


Konsernets resultat bærer preg av gode resultater i alle virksomhetsområder som selskapet er engasjert i. Konsernet har et overskudd etter skatt på kr 61,5 millioner i 2017, mot kr 70,7 millioner i 2016. Resultatet er noe lavere i forhold til fjoråret, noe som i hovedsak skyldes at en fikk en resultateffekt i 2016 på salget av Kanstadlinja til Statnett, samt at bransjen innenfor nettvirksomheten har hatt noe strammere rammevilkår enn i 2016. Dette er noe oppveid med bedre resultater i de andre virksomhetsområdene, samtidig som nettvirksomheten har klart å holde kostnadsnivået stabilt. Blant annet ligger en fortsatt på en historisk lav «kostnad for ikke levert energi» (KILE) siden ordningen ble innført. Konsernets engasjement innenfor installasjon (Hovdan/Wangsvik) viser gode resultater på totalt 8,2 mill kr, og i Polar Kraft AS (tidligere Kraftinor) oppnådde Lofotkraft en resultatandel på 13,7 mill kr, som er det høyeste siden selskapet ble dannet i 1998. Lofotkraft Bredbånd AS har et resultat på 10,3 mill kr, som er historisk høyt, mens Lofotkraft Produksjon AS har et resultat på 1,7 mill kr.


Nettvirksomheten i Lofotkraft AS har et overskudd etter skatt på 32,3 millioner kr i 2017, mot et overskudd på 63,9 millioner kr i 2016. Gjennom 2016 ble det gjennomført en omfattende prosess for å få på plass en strategisk finansiell medeier i nettvirksomheten. Som et resultat av dette ble det i november 2016 gjennomført en rette emisjon i Lofotkraft AS mot Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap (KLP) tilsvarende 15% av aksjene i selskapet.
Konsernets bokførte totalkapital utgjorde pr. 31.12.2017 kr. 1 840 millioner, med en egenkapitalandel på 44 %.


Styret fremmer forslag til Generalforsamlingen om å betale ut 10 millioner kr i utbytte, som er i tråd med vedtatt utbyttestrategi. I november 2017 ble det i tillegg betalt ut et ekstraordinært utbytte på 18 mill kr. Generalforsamlingen avholdes 25. mai i selskapets lokaler klokken 11.00.


Arnt M. Winther(sign.) Adm. Direktør
Lofotkraft Holding AS
Spørsmål rettes til undertegnede på telefon nr: 911 50 537

Fil: Størrelse: Last ned:
Pressemelding årsresultat 2017 159.88 KB Last ned

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.