PRESSEMELDING – ÅRSRESULTAT 2015

Konsernstyret i Lofotkraft behandlet den 29. april regnskap og årsberetning for 2015.

Lofotkraft er et konsern med Lofotkraft Holding AS som morselskap. Aksjene i Lofotkraft Holding AS eies av kommunene i Lofoten med følgende fordeling: Røst 2%, Værøy 3%, Moskenes 6,5%, Flakstad 6,5%, Vestvågøy 41% og Vågan 41%. De operative virksomheter er organisert i datterselskaper eid av Lofotkraft Holding AS.

 Aktivitetsnivået har også i 2015 vært meget høyt og konsernet har totalt investert 322 millioner kroner. Av dette  er det investert 268 millioner i komponenter i ledningsnett, 26 millioner kroner i utbygging av høyhastighets fiberbredbånd, 16 millioner i produksjonsvirksomheten, og 12 millioner kroner i øvrige virksomheter.

 Konsernet Lofotkraft har et overskudd etter skatt på kr 33,2 millioner i 2015, mot kr 21,4 millioner i 2014. Resultatet er noe bedre enn forventet, dette på tross av lavere kraftpriser og økt kostnader på grunn av ekstremværet OLE. Gevinst ved realisering av eiendom, meget god avkastning innenfor installasjon (Hovdan AS og Fr. Wangsvik AS) og kraftomsetning (Kraftinor AS), og en lav rente mer enn veier opp de økte kostnadene.

 Nettvirksomheten har et overskudd etter skatt på 10,7 millioner kr i 2015, mot et overskudd på 9,1 millioner kr i 2014.

Lofoten ble i 2015 rammet av ekstremværet OLE. Resultatet ble over 300 feil i ledningsnettet. På det meste var hele forsyningsområdet uten strømforsyning, og ca 18 000 mennesker var uten regulær strømforsyning i opptil 24 timer. Selskapet hadde på det meste ca 100 personer, både egne og innleide, i arbeide med feilrettingen. Siste kunde med avbrudd var tilkoblet strømnettet 4,5 døgn etter at uværet traff Lofoten. Flere kunder var da tilknyttet nettet med provisoriske ordninger. Ekstremværet OLE resulterte alene til en KILE på 21,5 mill kr. I tillegg ble det utbetalt direkte kompensasjon for ekstra lange avbrudd (USLA) på om lag 5,7 mill kr. 

 Konsernets bokførte totalkapital utgjorde pr. 31.12.2015 kr. 1 599 millioner, med en egenkapitalandel på 38 %.

 Styret fremmer forslag til Generalforsamlingen om å betale ut 10 millioner kr i utbytte, som er i tråd med ny utbyttestrategi. Generalforsamlingen avholdes 20. mai i selskapets lokaler klokken 12.30.

 

Arnt M. Winther(sign.)
Adm. Direktør

Lofotkraft Holding AS

 

Spørsmål rettes til undertegnede på telefon nr: 911 50 537

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.