Pressemelding – årsresultat 2013

Pressemelding – årsresultat 2013

Konsernstyret i Lofotkraft behandlet den 5. mai regnskap og årsberetning for 2013.

Lofotkraft er et konsern med Lofotkraft Holding AS som morselskap. Aksjene i Lofotkraft Holding AS eies av kommunene i Lofoten med følgende fordeling: Røst 2%, Værøy 3%, Moskenes 6,5%, Flakstad 6,5%, Vestvågøy 41% og Vågan 41%. De operative virksomheter er organisert i datterselskaper eid av Lofotkraft Holding AS.

Konsernet har også i 2013 hatt et meget høyt aktivitetsnivå og totalt investert 191 millioner kroner. Det er investert 154 millioner i komponenter i ledningsnett. Videre er det investert 17 millioner kroner i utbygging av høyhastighets fiberbredbånd, og 20 millioner kroner i øvrige virksomheter.

Konsernet Lofotkraft har et overskudd etter skatt på kr 40.4 millioner i 2013, mot kr 6,8 millioner i 2012. Resultatet er i hovedsak et produkt av gode rammer for nettselskapet Lofotkraft AS. Øvrige selskap har kun mindre avvik fra tidligere år.

Nettvirksomheten har et overskudd etter skatt på 38,7 millioner kr i 2013, mot et overskudd på 2,0 millioner kr i 2012.

Antallet feil og avbrudd ble høyere i 2013 enn i 2012. Både antall høyspent og lavspent feil var i 2013 høyere enn i 2012 og var også noe høyere enn gjennomsnittet for perioden 2009 – 2012. Hovedårsaken til dette er problemene vi hadde på hovedforsyningslinjen til Lofoten i mars, samt alle høy og lavspent feilen vi fikk på Værøy i påsken. Som en følge av dette ble også kostnadene for ikke levert energi (KILE) høyere for 2013 enn for 2012 (13 mill kr i 2013 mot 7,3 mill kr i 2012).

Konsernets bokførte totalkapital utgjorde pr. 31.12.2013 kr. 1 195 millioner, med en egenkapitalandel på 48%.

Styret fremmer forslag til Generalforsamlingen om å betale ut 8 millioner kr i utbytte, som er i tråd med gjeldende utbyttestrategi. Generalforsamlingen avholdes 23. mai i selskapets lokaler klokken 12.30.

Arnt M. Winther(sign.)
Adm. Direktør

Lofotkraft Holding AS

Spørsmål rettes til undertegnede på telefon nr: 911 50 537.

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.