Pressemelding 17. mars – status i strømforsyningen

Tirsdag kveld 17. mars er status at 8 kunder er uten strømforsyning. Ifølge våre opplysninger skal alle husholdnings- og bedriftskunder nå ha strøm, og de anleggene som fortsatt mangler strømforsyning er i hovedsak hytter/fritidshus. 

Fra tirsdag kveld 17. mars kjører vi derfor med noe redusert beredskap. Det gjør vi også av hensyn til egne og innleide mannskaper, som har hatt lange og krevende dager ute på feilretting. 

Mildværet tirsdag har bidratt til at isingen på linjene nå er borte. Dette har redusert risikoen for nye feil i strømnettet 

Strømforsyningen i Lofoten er likevel sårbar, blant annet fordi to av de tre hovedlinjene mellom Kleppstad og Fygle er ute av drift. Den nye 132 kV-linja fikk imidlertid ingen feil i forbindelse med uværet. 

I tillegg har endel av kundene våre kun midlertidig forsyning fra aggregat, og mye arbeid gjenstår før alle feil i strømnettet er reparert 

Pga. den sårbare forsyningssituasjonen opprettholder vi derfor deler av beredskapsorganisasjonen, foreløpig til onsdag 18. Mars. 

 

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.