Presiseringer fra NVE – søknad om fritak fra automatisk måler

I et brev til nettselskapene, datert 6. oktober, har NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) kommet med viktige presiseringer når det gjelder fritak for automatisk måler.

I brevet, som er sendt samtlige norske nettselskap, presiserer NVE følgende:

  • For å få fritak for automatisk måler må kunden legge ved dokumentasjon i form av attest fra lege eller psykolog på at installasjonen medfører helseplager.
  • Kunder som får fritak kan ikke kreve å få beholde sin gamle måler.
  • «Lavt og forutsigbart forbruk» gir ikke grunnlag for fritak. 

 

Presiseringer fra NVE 06.10.17

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.