Plusskunde

Plusskunde

Fra 1. januar 2017 trer ny forskrift om plusskunder i kraft. Kort fortalt er en plusskunde en nettkunde som produserer elektrisk energi til eget forbruk, men som i perioder kan produsere mer energi enn det kunden selv forbruker. Overskuddsenergien selges tilbake til nettselskapet eller til en kraftleverandør. Kunden kan ikke produsere mer elektrisk energi over året totalt, enn det kunden selv forbruker. Maksimal produksjon ut på nettet må aldri overstige 100 kW.

Du finner mer informasjon om ordningen her.

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.